Potravinářství

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Jihočeské pivovary měly loni o 26.000 hl nižší prodej

23. 6. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Jihoceské pivovary mely loni o 26.000 hl nižší prodej PROTIVÍN 23.cervna (CTK) - Prodej a.s. Jihoceské pivovary cinil v lonském roce 1,031 miliónu hektolitru piva, což ve srovnání s predcházejícím rokem znamená snížení o 26.188 hektolitru.

Třinecký Walmark odhaduje letošní tržby na 1,5 miliardy korun

23. 6. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Trinecký Walmark odhaduje letošní tržby na 1,5 miliardy korun TRINEC (okres Frýdek-Místek) 23.cervna (CTK) - Dosažení tržeb ve výši 1,556 miliardy korun odhaduje pro letošní rok s.r.o.Walmark se sídlem v Trinci, která je predním ceským výrobcem limonád, ovocných štáv, vitamínových výrobku a potravinových doplnku predevším pro velkopekárny.

Pivovar Platan zvýšil za první pololetí výstav o 17 procent

23. 6. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PROTIVÍN 23.cervna (CTK) - Protivínský pivovar Platan, který je soucástí a.s. Jihoceské pivovary, vystavil za první pololetí letošního roku 121.125 hektolitru piva, což ve srovnání se stejným obdobím roku 1996 predstavuje zvýšení o 17 procent. Na dnešní tiskové besede u príležitosti 400.výrocí pivovaru to rekl jeho vrchní sládek Miloš Musil.

Legislativa Evropské unie ve vztahu k zemědělství

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE VE VZTAHU K ZEMEDELSTVÍ Mezivládní konference v Lucembursku (prosinec 1997 ) rozhodla o zahájení negociacních jednání mezi Evropskou komisí a 5 - ti asociovanými státy v dubnu 1998. Evropská komise doposud nepredložila podrobný plán a zpusob negociacních jednání.

Složení pracovních skupin odboru evropské integrace MZe ČR

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Složení JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN odboru evropské integrace MZe CR Skupina : OSIVO a CHMEL Ing. Ivan B r a n ž o v s k ý , CSc. vedoucí pracovní skupiny , MZe CR Podskupina : Osivo Ing. Pavel A m l e r , CSc. Selgen a.s. Ing. Vojtech D u k á t reditel , NATAL Brno a.s. Doc. Ing. Václav H o s n é d l ,CSc. AF CZU , Praha Ing. Miroslav H o u b a , CSc. reditel odboru OZ ÚKZÚZ Prof. Ing.

Vedoucí pracovních skupin odboru evropské integrace MZe ČR

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Složení VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN odboru evropské integrace MZe CR Ing. Ivan B r a n ž o v s k ý, CSc. vedoucí pracovní skupiny pro osivo a chmel Ing. Petr E x n a r vedoucí pracovní skupiny pro cukr a líh Doc. Ing. Jirí H o d i s, CSc. vedoucí pracovní skupiny pro víno Ing. Magdalena H r a b á n k o v á, CSc.

Odbyt masné produkce letos v květnu prudce poklesl

23. 6. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Odbyt masné produkce letos v kvetnu prudce poklesl PRAHA 23.cervna (CTK) - Celkový objem výroby a odbytu masné produkce v CR v kvetnu letošního roku náhle prudce poklesl. Stalo se tak po breznovém a dubnovém vzestupu tržního odbytu na tuzemském trhu a ctyrmesícním nepretržitém intenzívním vývozu masa. Soucasne se v kvetnu témer zdvojnásobil dovoz masa proti predchozímu mesíci.

Za zastavením obchodů s akciemi mohou být nevýhodné transakce

22. 6. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Za zastavením obchodu s akciemi mohou být nevýhodné transakce OLOMOUC 22.cervna (CTK) - Za rozhodnutím Komise pro cenné papíry (KCP) pozastavit obchodování s akciemi Hanáckého masokombinátu mohou stát pro jeho akcionáre nevýhodné obchody s akciemi masokombinátu a nejasnosti kolem povinného odkupu minoritních podílu, který v breznu vyhlásila spolecnost Nail & Tin - vítez verejné souteže FNM na 50

V květnu bylo v ČR nakoupeno 222,7 miliónu litrů mléka

22. 6. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V kvetnu bylo v CR nakoupeno 222,7 miliónu litru mléka PRAHA 22.cervna (CTK) - Letos v kvetnu bylo celkem nakoupeno v CR 222,7 miliónu litru mléka, což predstavuje denní nákup 7,184 miliónu litru mléka. Proti dubnu letošního roku tak vzrostl denní nákup mléka o 5,1 procenta. Uvádí se to v informacích, které CTK poskytlo tiskové oddelení Ministerstva zemedelství CR.

PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 19.6.1998

19. 6. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 19.6.1998 Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny V první polovine cervna nákupní ceny jatecných prasat se pohybovaly v rozmezí 38,00 Kc až 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Trend mírného zvyšování nákupních cen jatecných prasat bude nadále pokracovat i ve tretí cervnové dekáde a v cervenci.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info