Potravinářství

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Jihočeské mlékárny má v rukou Broking

26. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 26.9.1997 Jihoceské mlékárny má v rukou Broking - Novým clenem predstavenstva je poslanec Karel Machovec (CSSD) Majitelem 49 procent akcií Jihoceských mlékáren, nejvetšího mlékárenského podniku v zemi, které byly dosud v držení Investicní a Poštovní banky, je brokerská spolecnosti Broking. Po vcerejší mimorádné valné hromade JcM to uvedl reditel spolecnosti Broking Vladimír Koubek.

Šéfové Olmy a Mlékárny Kunín zahájili jednání o spolupráci

26. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

OLOMOUC 26.zárí (CTK) - Predstavitelé Olmy Olomouc a Mlékárny Kunín zahájili ve ctvrtek jednání o spolecném rozvoji obou významných moravských mlékáren. CTK o tom dnes informoval predseda predstavenstva Olmy Jirí Gavenda, který však zatím odmítl upresnit formu budoucí spolupráce.

Nadějná zpráva o cenách masa má háček: Co udělá obchod?

25. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 25.9.1997 Nadejná zpráva o cenách masa má jediný, zato zásadní hácek: Co udelá obchod? - Statistiky firmy Satrapa dokazují, že prodává levneji, než ostatní masokombináty Praha - Príznivá zpráva pro spotrebitele - nejvetší domácí firma pusobící v oblasti nákupu jatecných zvírat, produkce masných a uzenárských výrobku a samozrejme i ve sfére obchodu prý na podzim už nebude chtít za své zboží

Valná hromada JČM schválila změny ve statutárních orgánech

25. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

CESKÉ BUDEJOVICE 25.zárí (CTK) - Mimorádná valná hromada a.s.Jihoceské mlékárny (JCM) dnes restrukturalizovala statutární orgány spolecnosti, schválila snížení poctu clenu predstavenstva ze sedmi na pet a podnikatelský zámer na zbytek roku 1997 a rok následující. CTK to rekl generální reditel JCM Milan Teplý.

EU se odvolává proti rozhodnutí WTO o hormonálně ošetřeném masu

25. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

BRUSEL 25.zárí (CTK) - Evropská komise se odvolala proti rozhodnutí Svetové obchodní organizace (WTO) tvrdícímu, že zákaz dovozu hormonálne ošetreného masa je proti pravidlum volného obchodu. Mluvcí Evropské komise Peter Guilford dnes uvedl, že interpretace pravidel je v podání WTO príliš striktní a že WTO ignoruje mínení predních evropských vedcu.

PRÁVNA ÚPRAVA V SLOVENSKOM VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článok sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú právnej úpravy v Slovenskom vinohradníctve. Tejto oblasti sa u nás začína venovať veľká pozornosť. K základným zmenám v právnej úprave došlo v nadväznosti na závažné zmeny v politickom systéme. Právna úprava reagovala na zmeny vo vlastníctve k pôde a postupne si začíname uvedomovať, že vinohradníctvo, ktoré je bezprostredne spojené s pôdou, významne ovplyvňuje ekonomiku i životné prostredie. Intenzívnu vinohradnícku výrobu musíme orientovať do vinohradníckych oblastí tak, aby boli dodržané ustanovenia Zákona č. 332/l996 Z.z.

POTRAVINOVÉ PRÁVO V ČR A V EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek uvádí věcné záměry zakotvené v novém zákoně o potravinách a tabákových výrobcích vč. otázky jeho slučitelnosti s legislativou EU. Příspěvek je též signálem k otevření diskuse k naplnění cílů stanovených v dokumentu Komise EU k potravinovému právu (Zelená kniha). Oblast diskuse je rozšířena i o problematiku výběru metod určení priorit při řešení harmonizace legislativy ČR s legislativou EU v zemědělství a potravinářství.

NĚKTERÉ Z METOD ZJIŠŤOVÁNÍ CHAOTICKÉHO CHOVÁNÍ NA TRHU S HOVĚZÍM MASEM

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V první části příspěvek popisuje základní termíny teorie chaosu a dynamiky populace. V poslední části je analyzováno chování trhu s hovězím a vepřovým masem. Oba trhy se chovají dosti odlišně a je možné zde vysledovat oblasti s chaotickým chováním. Aby tyto závěry mohly být potvrzeny nebo vyvráceny, bude třeba je dále zkoumat.

ÚROVEŇ SPOTŘEBY MASA A MASNÝCH VÝROBKU A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVNILY NA PŘELOMU LET 1996/1997

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na přelomu roku 1996/1997 došlo v ČR ke značným poruchám na trhu hovězího a vepřového masa a výrobků z nich. Příspěvek se zabývá rozborem příčin a jejich kvantifikací s využitím ekonometrických metod. Analýza prokázala jako vážnou příčinu pokles disponibilních příjmů části spotřebitelů, který blokuje poptávku. Vysoké výkyvy farmářských cen souvisí pak s hromaděním zásob ve zpracovatelském průmyslu, jehož příčina byl pokles poptávky a neuvážené operace na zahraničním trhu masa.

MEZINÁRODNÍ VAZBY OBCHODU KÁVOU V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ SPOTŘEBA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Formování trhu kávou v ČR od roku 1990, velké obchodní firmy kávou v ČR, Tchibo, Kraft Jacobs, Douwe Egberts, spotřeba kávy na obyvatele a její zahraniční obchod.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info