Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Mezinárodní lesnický veletrh Silva Regina - Brno 2.-6.4.2000

6. 4. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Mezinárodní lesnický veletrh Silva Regina se bude konat ve dnech 2. - 6. dubna 2000 na brněnském výstavišti. Bližší informace: tel. : 05/41152834. ...

Vracení lesů v národních parcích skrývá úskalí

5. 4. 2000 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Projednávání novely zákona č. 172/1991 Sb., na základě které by bylo možné vydat 8400 ha lesů na území všech čtyř českých národních parků obcím, jako původním vlastníkům, považuje Ministerstvo životního prostředí za klíčový moment ochrany přírody. Jeho důsledkem může být destabilizace národních parků.

Zájmy a záměry ochrany přírody a životního prostředí ve vazbě...

29. 3. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Seminár "Zájmy a zámery ochrany prírody a životního prostredí ve vazbe na lesní hospodárské plánování" - Brno 29.3.2000 Celostátní pracovní seminár "Zájmy a zámery ochrany prírody a životního prostredí ve vazbe na lesní hospodárské plánování" se koná dne 29. brezna 2000 v Brne - FLD. Odborným garantem akce je prof. ing. Jaroslav Simon, CSc. MZLU - FLD Brno, bližší informace: CSL, ing.

Investice do lesnictví porostou

28. 3. 2000 | Zdroj: Zemědělec | Článek Článek

Potřeba výdajů, které mají směřovat do lesního hospodářství, vzroste do roku 2005 ve srovnání s loňskem asi o 117 procent. Uvádí to Koncepce státní lesnické politiky na období před vstupem do EU, kterou zpracovalo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe).

Současný stav zvěře a lesa v Rakousku

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Výsledky lesního hospodářství závisejí na mnoha faktorech, přičemž jedním z rozhodujících je působení zvěře. Vztah lesa a zvěře musí být vyvážený, neboť jen za tohoto předpokladu nevznikají nadměrné škody na lesních porostech. Při řešení této problematiky se rakouští odborníci zaměřují na několik základních oblastí.

Předsedou SVOL byl opět zvolen František Kučera

24. 3. 2000 | Zdroj: Zemědělec | Článek Článek

Předsedou výkonného výboru Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) zvolila 21. března valná hromada opět Františka Kučeru z Městské správy lesů Pelhřimov. Místopředsedou z řad soukromých vlastníků se stal Josef Bartoň z východočeského Dobenína. Obce a lesní družstva bude v příštích dvou letech zastupovat místopředseda Zdeněk Petřík z Městkých lesů Hradec Králové.

Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností 23.3.2000

23. 3. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Seminář "Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností" - Kostelec nad Černými Lesy 23.3.2000 Celostátní seminář "Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností" se koná dne 23. března 2000 na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Odborným garantem akce je doc. ing. Luděk Šišák, CSc., ČZU - LF Praha, bližší informace: ČSL, ing. Karel Svoboda, tel. : 02/21082384.

Hospodářské zásady podle souborů lesních typů - Praha 9.3.2000

9. 3. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Lesnický klubový podvečer České lesnické společnosti Hospodářské zásady podle souborů lesních typů - Praha 9.3.2000 Lesnický klubový podvečer České lesnické společnosti na téma "Hospodářské zásady podle souborů lesních typů" se koná dne 9. března 2000 v sídle České lesnické společnosti, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, místnost č. 319, začátek v 16,00 hodin. Uvádí: Ing. Eduard Průša, CSc.

Zákon zabrání soukromým vlastníkům drancovat lesy

1. 3. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN 1.3.2000 Zákon zabrání soukromým vlastníkum drancovat lesy Praha - Senátori podporili novelu lesního zákona, která má zamezit rozšírenému drancování lesu ve vlastnictví fyzických osob. Lesní novela rozširuje povinnosti majitelu lesu týkající se kácení stromu i na osoby, které kupují les takzvane nastojato.

Senát podpořil novelu proti drancování lesů

28. 2. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN 28.2.2000 Senát podporil novelu proti drancování lesu Praha - Senátori podporili novelu lesního zákona, která má zamezit rozšírenému drancování lesu ve vlastnictví fyzických osob. Lesní novela rozširuje povinnosti majitelu lesu ohledne kácení stromu i na osoby, které kupují les takzvane nastojato. Také na ne se vztahují pokuty za nedovolené kácení stromu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info