Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Investice do lesnictví porostou

28. 3. 2000 | Zdroj: Zemědělec | Článek Článek

Potřeba výdajů, které mají směřovat do lesního hospodářství, vzroste do roku 2005 ve srovnání s loňskem asi o 117 procent. Uvádí to Koncepce státní lesnické politiky na období před vstupem do EU, kterou zpracovalo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe).

Současný stav zvěře a lesa v Rakousku

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Výsledky lesního hospodářství závisejí na mnoha faktorech, přičemž jedním z rozhodujících je působení zvěře. Vztah lesa a zvěře musí být vyvážený, neboť jen za tohoto předpokladu nevznikají nadměrné škody na lesních porostech. Při řešení této problematiky se rakouští odborníci zaměřují na několik základních oblastí.

Předsedou SVOL byl opět zvolen František Kučera

24. 3. 2000 | Zdroj: Zemědělec | Článek Článek

Předsedou výkonného výboru Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) zvolila 21. března valná hromada opět Františka Kučeru z Městské správy lesů Pelhřimov. Místopředsedou z řad soukromých vlastníků se stal Josef Bartoň z východočeského Dobenína. Obce a lesní družstva bude v příštích dvou letech zastupovat místopředseda Zdeněk Petřík z Městkých lesů Hradec Králové.

Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností 23.3.2000

23. 3. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Seminář "Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností" - Kostelec nad Černými Lesy 23.3.2000 Celostátní seminář "Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností" se koná dne 23. března 2000 na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Odborným garantem akce je doc. ing. Luděk Šišák, CSc., ČZU - LF Praha, bližší informace: ČSL, ing. Karel Svoboda, tel. : 02/21082384.

Hospodářské zásady podle souborů lesních typů - Praha 9.3.2000

9. 3. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Lesnický klubový podvečer České lesnické společnosti Hospodářské zásady podle souborů lesních typů - Praha 9.3.2000 Lesnický klubový podvečer České lesnické společnosti na téma "Hospodářské zásady podle souborů lesních typů" se koná dne 9. března 2000 v sídle České lesnické společnosti, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, místnost č. 319, začátek v 16,00 hodin. Uvádí: Ing. Eduard Průša, CSc.

Zákon zabrání soukromým vlastníkům drancovat lesy

1. 3. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN 1.3.2000 Zákon zabrání soukromým vlastníkum drancovat lesy Praha - Senátori podporili novelu lesního zákona, která má zamezit rozšírenému drancování lesu ve vlastnictví fyzických osob. Lesní novela rozširuje povinnosti majitelu lesu týkající se kácení stromu i na osoby, které kupují les takzvane nastojato.

Senát podpořil novelu proti drancování lesů

28. 2. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN 28.2.2000 Senát podporil novelu proti drancování lesu Praha - Senátori podporili novelu lesního zákona, která má zamezit rozšírenému drancování lesu ve vlastnictví fyzických osob. Lesní novela rozširuje povinnosti majitelu lesu ohledne kácení stromu i na osoby, které kupují les takzvane nastojato. Také na ne se vztahují pokuty za nedovolené kácení stromu.

Pragoligna - Praha 24.-26.2.2000

26. 2. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Mezinárodní veletrh drevoobrábecích stroju, zarízení, výrobku ze dreva, z plastu, a jejich komponenty Pragoligna - Praha 24.-26.2.2000 Mezinárodní veletrh drevoobrábecích stroju, zarízení, výrobku ze dreva, z plastu, a jejich komponenty Pragoligna se koná 24. - 26. února 2000 na Pražském výstavišti. Bližší informace: tel. : 02/2289411, -237, -241, -246.

Aktuální stav na trhu se dřevem - výhled na březen 2000

22. 2. 2000 | Zdroj: Zemědělec | Článek Článek

Agrární deník (Agroweb) 22.2.2000 Aktuální stav na trhu se drevem - výhled na brezen 2000 V mesíci breznu lze ocekávat odbytove velmi aktivní odbytovou a obchodní cinnost. Budou dodávány výrazné objemy drevní hmoty prakticky ve všech sortimentech. Snahou vetšiny lesních subjektu bude vyrovnat prípadná casová manka vzniklá v lednu a únoru ve všech sortimentech.

O lese aneb Lidé jsou různé

11. 2. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN 11.2.2000 O lese aneb Lidé jsou ruzné O VECECH VEREJNÝCH Z pohádek si pamatuji, že zima zamyká studánky a les. Ze života vím, že studánky jsou už jenom v pohádkách a že lesy nezamyká mráz a neotvírá petrklíc, nýbrž lidé. A lidé jsou ruzné, jak ríkával Jirí Suchý.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info