Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Výstava v Národním muzeu představuje různé podoby dřeva

13. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Výstava v Národním muzeu predstavuje ruzné podoby dreva PRAHA 13.srpna (CTK) - Drevo v jeho nejruznejších podobách vystavuje ode dneška výtvarník Martin Patricný v pražském Národním muzeu. Neobvyklá expozice zahrnuje exponáty ze dreva 44 druhu stromu, približne polovina z techto druhu je prezentována podrobneji.

V Jizerských horách řádí myši a hraboši

13. 8. 1998 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN 13.8.1998 V Jizerských horách rádí myši a hraboši LIBEREC- Mimorádné premnožení myší, hrabošu, rejsku a hryzcu zaznamenali lesníci na celém území Jizerských hor. Jenom hraboši letos zpusobili na mladých porostech v porovnání s predcházejícími lety více než dvojnásobné škody, rekl oblastní inspektor Lesu CR Petr Žaba.

Senzory NASA budou monitorovat stav lesů Šumavy a Krušných hor

12. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Senzory NASA budou monitorovat stav lesu Šumavy a Krušných hor PRAHA 12.srpna (CTK) - Pomocí speciálních senzoru vyvinutých v laboratorích americké Národní letecké a kosmické agentury (NASA) budou ceští a americtí vedci v posledních dvou týdnech srpna monitorovat stav lesu Šumavy a Krušných hor.

AssiDomän Štúrovo za šest měsíců se ziskem 57,80 miliónu Sk

11. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

AssiDomän Štúrovo za šest mesícu se ziskem 57,80 miliónu Sk BRATISLAVA 11.srpna (zpravodaj CTK) - Cistý zisk ve výši 57,80 miliónu Sk vykázal za první pololetí AssiDomän Packaging Štúrovo (bývalé Jihoslovenské celulózky a papírny-JCP), který je monopolním slovenským výrobcem hydroizolacních materiálu a významným producentem vlnité lepenky.

Skandinávské dřevařské koncerny letos výrazně zvyšují zisky

11. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Skandinávské drevarské koncerny letos výrazne zvyšují zisky HELSINKY/STOCKHOLM 11.srpna (CTK) - Prední evropské drevarsko-papírenské koncerny ze Švédska a Finska zaznamenaly v prvním pololetí díky rustu poptávky a ekonomické konjunkture v Evrope a USA výrazný nárust zisku.

V Jizerských horách řádí myši a hraboši

11. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V Jizerských horách rádí myši a hraboši LIBEREC 11.srpna (CTK) - Mimorádné premnožení myší, hrabošu, rejsku a hryzcu zaznamenali lesníci na celém území Jizerských hor. Jenom hraboši letos zpusobili na mladých porostech v porovnání v predcházejícími lety více než dvojnásobné škody, rekl dnes CTK oblastní inspektor Lesu CR Petr Žaba.

Záplavy způsobily státním lesům škody za 87 miliónů korun

10. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Záplavy zpusobily státním lesum škody za 87 miliónu korun HRADEC KRÁLOVÉ 10.srpna (CTK) - Záplavy, které postihly v záveru cervence východní Cechy, zpusobily státnímu podniku Lesy Ceské republiky (LCR) v konecném vycíslení škody za 87 miliónu korun.

Papírenská skupina Morpa měla loni zisk 50 miliónů korun

10. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Papírenská skupina Morpa mela loni zisk 50 miliónu korun OLŠANY (okres Šumperk) 10.srpna (CTK) - Významná tuzemská papírenská skupina kolem akciové spolecnosti Morpa, která zahrnuje Olšanské papírny a spolecný cesko-rakouský podnik OP papírna, ukoncila lonské hospodarení podle auditovaných císel navzdory škodám zpusobeným nicivými záplavami a cenovým výkyvum na trhu s papírem s konsolidovaným

Lesy ČR pomohou záplavami postiženým obyvatelům dřevem

10. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Lesy CR pomohou záplavami postiženým obyvatelum drevem PRAHA 10.srpna (CTK) - Státní podnik Lesy Ceské republiky (LCR) pomuže obcanum, kterí prišli o obydlí prodejem dreva za symbolické ceny. CTK o tom informovalo tiskové oddelení Ministerstva zemedelství CR.

Lesy ČR odhadují škody způsobené záplavami na 81 miliónů korun

29. 7. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Lesy CR odhadují škody zpusobené záplavami na 81 miliónu korun HRADEC KRÁLOVÉ 29.cervence (CTK) - Škody za 81 miliónu korun zpusobily státnímu podniku Lesy Ceské republiky (LCR) podle predbežných odhadu záplavy, které v polovine minulého týdne postihly východní Cechy. V rozhovoru pro CTK to dnes uvedl správní reditel podniku Bretislav Jakubec. Zhruba 90 procent škod je na vodních tocích.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info