Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Evropské státy proti povodním na Rýně

22. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Evropské státy proti povodním na Rýne ROTTERDAM (Nizozemsko) 22.ledna (CTK) - Evropské státy ležící v povodí Rýna, jež byly zasaženy katastrofálními povodnemi v letech 1993 a 1995, hodlají spolecne s Evropskou unií investovat do roku 2002 asi 24 miliard nemeckých marek (kolem 470 miliard Kc) do protipovodnové ochrany.

Havel podepsal novely zákonů o vodách a o zbraních a střelivu

21. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Havel podepsal novely zákonu o vodách a o zbraních a strelivu PRAHA 21.ledna (CTK) - Prezident Václav Havel dnes podepsal parlamentem schválené novely zákonu o vodách a zbraních a strelivu. CTK to dnes sdelil mluvcí prezidenta Ladislav Špacek. Novela zákona o vodách nove upravuje zákaz cinností ve vodních ochranných pásmech, které by mohly ohrozit vodní zdroj.

VLIV ÚHRNU DEŠŤOVÝCH SRAŽEK NA DYNAMIKU NÁ-RŮSTU BIOMASY TRAVNÍHO POROSTU NA ORNÉ PŮDĚ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dešťové srážky jsou rozhodujícím klimatickým faktorem, který ovlivňuje dynamiku nárůstu biomasy a výnosnost porostu (KLESNIL et al.,1982; REGAL, VESELÁ, FOGL, 1984; VELICH et al., 1994 aj.). REGAL, VESELÁ, FOGL (1984) uvádějí, že dynamika nárůstu píce je ovlivněna nejen úhrnem srážek, ale také jejich rozdělením během vegetace. Podle KRAJČOVIČE, REGA-LA (1976) vyprodukuje přírodní travní porost na každý 1 mm srážek 1,5 až 2,0 g.m-2 sušiny. KO-PECKÝ (1928) vymezil podle potřeby vláhy přirozené oblasti pro travní porosty izohietou 650 mm, z čehož 350 mm má připadnout na vegetační období.

DUSÍK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Tlustoš Pavel, Balík Jiří, Hanč Aleš V pohledu laické veřejnosti patří zemědělství mezi odvětví, která se podílejí na znečišťování našeho životního prostředí bez ohledu na to, zda se jedná o přirozený koloběh živin či úmyslné nebo, možná přesněji řečeno, neuvážené opatření během vegetační periody nebo při chovu hospodářských zvířat.

Z konference "Povodně a krajina`97" doporučení k zákonu o vodách

14. 11. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Z konference "Povodne a krajina`97" doporucení k zákonu o vodách BRNO 14.listopadu (CTK) - Vecný zámer zákona o vodách by mel být predložen k projednání vládou ješte do konce listopadu. Vyplynulo to dnes ze záverecné diskuse dvoudenní konference "Povodne a krajina`97". Konference, jíž se zúcastnilo na 350 odborníku z CR, reagovala zejména na letošní nicivé povodne.

Rabbit zpracuje ročně až 700 tisíc králičích kůží

28. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

TRHOVÝ ŠTEPÁNOV (okres Benešov) 28.zárí (CTK) - Až 700 tisíc králicích kuží muže v nové sušárne rocne zpracovat a.s. Rabbit Trhový Štepánov, která patrí k nejvetším zpracovatelum králíku v Ceské republice. Reditel Zdenek Jandejsek CTK rekl, že nové zarízení využívá tepla z bioplynové stanice, ve které likvidují živocišný odpad. V sušárne firma zpracuje veškeré kuže ze zpracovávaných králíku.

EKONOMIKA VÝROBY EKOLOGICKÝCH PRODUKTOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ICH EXPORTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Práca analyzuje výrobu ekologických produktov vo vybraných krajinách Európy a na Slovensku. Výsledky vychádzajú z riešenej výskumnej úlohy. Autor poukazuje na možnosti exportu niektorých ekologických komodít zo Slovenskej republiky na náročné západoeurópske trhy.

POJETÍ ROVNOVÁHY V EKONOMICKO-EKOLOGICKÉM SYSTÉMU

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Soukup Alexandr

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info