Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Žitnoostrovský odborný seminář, Gabčíkovo, SR, 26. - 28. ledna 2

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Žitnoostrovský odborný seminár, Gabcíkovo, SR, 26. - 28. ledna 2000 Tento velmi úspešný seminár s mezinárodní úcastí je porádán každorocne již po dobu peti let. Je organizován Regionální veterinární správou Dunajská Streda, Státní veterinární správou SR, Univerzitou veterinárního lékarství v Košicích, Slovenskou spolecností pro ochranu zdraví zvere, Sdružením prátel Žitného ostrova, Slovenským

Myslivost ve Finsku

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Finsko je asi 1200 km dlouhé a 600 km široké. Jeho rozloha je 338 145 km2, z toho je 69 % lesů, 8 % zemědělské půdy, 13 % půdy ostatní a 10 % vody. Zatímco většina lesů je pokryta jehličnany, na jihu to jsou lesy listnaté a na severu tundra. Finsko je charakteristické nespočetnými vodními plochami, z nichž je asi 180 000 jezer. Jsou zde překrásná souostroví i početné samostatné ostrovy.

Současný stav zvěře a lesa v Rakousku

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Výsledky lesního hospodářství závisejí na mnoha faktorech, přičemž jedním z rozhodujících je působení zvěře. Vztah lesa a zvěře musí být vyvážený, neboť jen za tohoto předpokladu nevznikají nadměrné škody na lesních porostech. Při řešení této problematiky se rakouští odborníci zaměřují na několik základních oblastí.

Slovenští jelenáři pokořili Evropu

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Slovenští jelenári pokorili Evropu V pátek 4. února probehlo na Dortmundském výstavišti u príležitosti veletrhu Jagd und Hund již 2. Mistrovství Evropy ve vábení jelenu. Na pozvání poradatelu - redakce casopisu Wild und Hund - prijelo po trech nejlepších z Polska, Slovenska, Ceské republiky, Nemecka a poprvé i z Madarska.

Myslivost a právo

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Již ctyricet let chybela na trhu publikace zabývající se právem myslivosti - tento nedostatek nyní napravuje právnické Nakladatelství ORAC, které ve spolupráci s Ceskomoravskou mysliveckou jednotou vydává v edici Iuris Context knihu Myslivost a právo, pripravenou kolektivem autoru pod vedením JUDr. Ing. Vladimíra Cechury (dále Dr. Ing. Rudolf Novák a Ing.

Vývoj ekologického myšlení a myslivost

27. 3. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Tisíciletí či staletí jsou pro lidstvo něco jako pomyslné mezníky, jejichž časové vymezení nás nutí k sebehodnocení a bilancování naší činnosti v určitém časovém rámci. Stejně tak, jak se hodnotí minulá staletí z hlediska obecné historie, lze hodnotit i vývoj vztahů člověka ke všemu živému co jej obklopuje, včetně lovné zvěře.

Do řek v Papui-Nové Guineji se dostalo až 150 kg kyanidu

23. 3. 2000 | Zdroj: České noviny | Článek Článek

Do rek v Papui-Nové Guineji se dostalo až 150 kg kyanidu PORT MORESBY 23. brezna (CTK) - Zrejme až 150 kilogramu smrtícího kyanidu se dostalo rícního systému v Papui-Nové Guineji poté, co tam v úterý z vrtulníku neštastnou náhodou spadla bedna s touto chemikálií. Sdelila to dnes australská dulní spolecnost, která chtela kyanid použít pri težbe zlata.

Ekologové chtějí uzavřít důl, který zamořil řeku Tisu

23. 3. 2000 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

Ekologové chtejí uzavrít dul, který zamoril reku Tisu BAIA MARE - Na protest proti nedávnému znecištení reky Tisy kyanidem zablokovalo 25 aktivistu z hnutí Greenpeace zlatý dul u rumunského mesta Baia Mare. Greenpeace usiluje o uzavrení dolu u Baia Mare, pokud rumunsko-australská spolecnost Aurul neprestane využívat technologii težby zlata založenou na využívání kyanidu.

Ředitel Povodí Odry brání své kolegy proti Kužvartovi

23. 3. 2000 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

Reditel Povodí Odry brání své kolegy proti Kužvartovi Jen málo nebo nic ví o vodním hospodárství ministr Kužvart. Rekl to reditel Povodí Odry Jirí Šašek. OSTRAVA - Ministr životního prostredí Miloš Kužvart minulý týden obvinil Povodí Labe, že zanedbalo své povinnosti a nepredešlo škodám pri povodních.

Česko je zadluženo více, než se uvádí

21. 3. 2000 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

Dluh ve výši stovek miliard korun skrývá mimorozpočtový systém českých veřejných financí. PRAHA České veřejné finance vypadají na první pohled velmi idylicky. Státní rozpočet vykazuje ve srovnání se světem jen malé schodky.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info