Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Hodnocení ekologických aspektů trvale udržitelného rozvoje s využitím analýzy přínosů a nákladů

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tvrdoň Jiří

Effekte landwirtschaftlicher Kapitalsubventionen auf ländliche Regionen in der Tschechischen Republik

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Thiele Holger, Hes Aleš

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Sůvová Helena

Portfolio agrárního sektoru na Burze cenných papírů Praha

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Střeleček František, Bicanová Marta, Maršík M.

NĚKTERÉ OTÁZKY KONCEPCE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE v ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Soukup Alexandr

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rosochatecká Eva

The processes of polish agriculture adaptation to the demands of market economy

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Eugeniusz Otolinski, Andrzej Kotala

Redukce spotřeby neobnovitelných a optimální využívání obnovitelných zdrojů je základem trvale udržitelného rozvoje.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kovář Jaroslav

Udržitelný rozvoj v zemědělství a liberalizace mezinárodního obchodu

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Keil Jaroslav

VYBRANÉ EKONOMICKÉ ASPEKTY CHOVU HOVADZIEHO DOBYTKA V SR

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hudák Jozef

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info