Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

VYUŽITÍ VÝNOSOVÉHO POTENCIÁLU CUKROVÉ ŘEPY ZDOKONALENOU TECHNOLOGIÍ PĚSTOVÁNÍ PŘI SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTKU PRODUKCE

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cílem provozních pokusů je jednak zjištění možností snížení počtu operací při pěstování cukrovky, tím snížení nákladů na hektar nebo jednotku produktu, dále pak stanovení výnosového potenciálu cukrovky při pěstitelských variantách v provozních podmínkách. Uváděné dílčí výsledky jsou sumarizací předběžných údajů, neboť v době zpracování tohoto sdělení nebyla ještě sklizeň a evidence sklizně a technologických údajů ukončena.

POHLED NA PRODUKCI ŘEPKY V ČR A JEJÍ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pozitivní vývoj produkce a stability výnosů ozimé řepky v minulém období souvisel s realizací Systému výroby řepky (SVŘ) od r. 1983 (graf 1). V probíhající transformaci české ekonomiky se podmínkou přežití našich pěstitelů stala vedle dosažených výnosů a jejich kvality ekonomická efektivnost. Naším skromným cílem je dosáhnout minimálně 3 - 5 % míru rentability.

KOMODITNÍ PROBLEMATIKA OBILOVIN V ČR

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tržní vztahy, které se vyvíjejí po roce 1989, s sebou přinášejí staré i nové prvky, které ovlivňují obchodování s rostlinnými produkty. Při hodnocení obchodování s obilovinami v posledních dvou letech 1993 a 1994 je zřetelný vývoj tržních mechanismů a postavení jednotlivých subjektů na domácím trhu, včetně úlohy státu.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PĚSTOVÁNÍ OBILNIN

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pěstování drobnozrnných obilnin je u nás v současnosti pro prvovýrobce zajímavé a tzv. "drží" ekonomiku řady zemědělských podniků. Důvody stabilizace osevních ploch a jejich mírného nárůstu byly rozebírány na této konferenci v předcházejícím roce (Křen 1993a). I když obilniny nyní patří k lukrativním komoditám, je jejich pěstování (podobně jako u jiných plodin) spojeno s řadou aktuálních problémů. K nejvýznamnějším z nich patří:

SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POSTAVENÍ ROSTLINNÉ VÝROBY

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Čtvrté zamyšlení nad rostlinnou výrobou se koná tak jako obvykle v předvánočním období. Při pohledu na naše obchody s potravinami bychom mohli být spokojeni. Výrazně se zlepšila pestrost nabídky a kvalita produktů. Většina spotřebitelů také pochopila, že naše potraviny a potravinářské výrobky jsou mnohdy lepší než často nabízené a proklamované zahraniční. Při celkovém pohledu však není pro nás lichotivé, kolik prostředků vydá řadový občan za potraviny a dále to, že se výrazně snížila spotřeba některých základních potravin v důsledku vysokých cen. Z těchto důvodů je také značně kriticky hodnocena zemědělská politika.

ZAMYŠLENÍ NAD ROSTLINNOU VÝROBOU - 1994

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Od roku 1993 s obohacením v roce 1994 se "zamyšlení" rozšiřuje i o sekce, které zahrnují některá odvětví RV, nebo služby. Jde například o sekce zahradnické, pícninářské, alternativních plodin a zemědělství, sekce herbologie a výživy rostlin, informatiky (AgroNet). Do sborníku jsou začleněny i základní informace o vybraných grantech a smlouvách, které jsou řešeny na katedře rostlinné výroby. Konference má již svou tradici a uzavírá rok. V roce 1991 bylo její hlavní zásluhou to, že se sešla a zajistila standardní náplň obdobných setkání. V roce 1992 začala již plnit svoji funkci odbornou.

Charakteristika českého agrárního zahraničního obchodu za období let 1989 až 1993

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vološin Josef

VÝŽIVOVÁ A POTRAVINOVÁ POLITIKA.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Štiková Olga

SOCIOLOGICKÝ POHLED NA TRANSFORMACI ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Šindlářová Jana

POZNATKY Z VÝZKUMU STUDENTŮ NA STAVEBNÍ FAKULTĚ ČVUT

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Šafránková Jana

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info