Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Koncepce trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pražan Jaroslav

Idea trvale udržitelného rozvoje a rozvojové záměry PEF VŠZ v Praze

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Svatoš Miroslav

Filosofie udržitelného rozvoje

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hron Jan

Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA REKVALIFIKACE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

D. Dlouhá

VÝUKA HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ NA ČVUT - FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

M. Černá, J. Kerbr, A. Dragomirecký

UTVÁŘENÍ HODNOTOVÉ ORIENTACE POSLUCHAČŮ VŠZ V BRNĚ (A PODÍL HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ NA JEJICH VÝVOJI)

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

A. Burian

ÚČINNOST VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY PRAKTICKÝCH OBORŮ Z HLEDISKA PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Bureš

PŘÍPRAVA STUDENTA DO ODBORNÉHO ŽIVOTA

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

D. Brožková

ZMĚNY VE STUDIJNÍM PROGRAMU NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEF VŠZ PRAHA

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Pechačová

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info