Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

The processes of polish agriculture adaptation to the demands of market economy

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Eugeniusz Otolinski, Andrzej Kotala

Redukce spotřeby neobnovitelných a optimální využívání obnovitelných zdrojů je základem trvale udržitelného rozvoje.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kovář Jaroslav

Udržitelný rozvoj v zemědělství a liberalizace mezinárodního obchodu

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Keil Jaroslav

VYBRANÉ EKONOMICKÉ ASPEKTY CHOVU HOVADZIEHO DOBYTKA V SR

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hudák Jozef

Právní úprava ochrany životního prostředí a její vliv na činnost podnikatelských subjektů v agrárním sektoru.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Homolka Jaroslav, Homolková Jiřina

TVORBA CEN V TRANSFORMUJÍCÍCH SE EKONOMIKÁCH, VÝVOJ RUMUNSKÉHO TRHU KRMIV

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Galen Hellwarth, Norman Rask, Carl Zulauf

MONOPOLNÍ CHOVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝCH FIREM A JEHO VLIV NA POPTÁVKU PO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Havránek Jiří

Národní program obrody ukrajinského venkova a problém zachování přírodních zdrojů

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Roman Trynko, Jurij Gubeni

VLIV ZMĚN CENOVÉ ÚROVNĚ OUTPUTŮ A INPUTŮ NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČR V OBDOBÍ 1989 - 1993

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burianová Jaroslava

NĚKTERÉ ASPEKTY SOCIÁLNÍ POLITIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burešová Marie

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info