Odkazy

 • Agroserver

  informace o zemědělských komoditách ze světových burz, e-nabídka/e-poptávka zemědělských komodit

 • Státní zkušebna zemědělských, lesnických a potravinářských strojů

 • Svaz chovatelů prasat Čech a Moravy

 • TRH FAREM

  Prodej a akvizice farem a zemědělských společností

 • Agritec výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk

  Privátní společnost působící v oblasti agrobiologického výzkumu, šlechtění rostlin, poradenství a služeb od roku 1942.

 • Rybářství Třeboň a.s.

  Rybářství Třeboň a.s. je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě (podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří cca 15 %). Společnost hospodaří na 7 426 ha rybníků (378 rybníků), z čehož v jejím vlastnictví je 6 867 ha a zbývající plochu si firma pronajímá od měst, obcí a soukromých majitelů.

 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

  Základním účelem a posláním ústavu je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky k těmto oborům se vztahující.

 • ROmiLL - Krmivářské stroje - Průmyslový mikrovlnný ohřev - Strojní výroba

  Válcové šrotovníky, mačkače, míchačky, výrobny krmných směsí. Zařízení pro mikrovlnný průmyslový ohřev potravin, krmiv, gumy, keramiky, chemikálií aj. - sušení, sterilizace, rozmrazování, vulkanizace, aj. Zakázková strojní výroba.

 • Grania s.r.o.

  Naše malá rodinná společnost se zabývá projekcí a realizací staveb v oblasti krajinného inženýrství, jako jsou revitalizace toků a rybníků, kořenové čistírny odpadních vod, přírodní jezírka apod. Zabýváme se také managementem převážně chráněných území - sečení luk s odstraňováním biomasy, revitalizace rašelinišť. Naší specialitou pro Váš domov jsou dekorativní a hliněné omítky. Provádíme také stavební práce se zaměřením na zateplování a využití ekologických materiálů.

 • Česká inspekce životního prostředí

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info