Odkazy

 • Vobosystém, s.r.o.

  Prodej zemědělských strojů a dalších komodit.

 • CHOVSERVIS a.s.

  Společnost CHOVSERVIS a.s nabízí komplexní služby chovatelům hospodářských zvířat. Jsou to např. inseminace skotu, kontrola užitkovosti skotu a prasat, produkce inseminačních dávek kanců, jateční činnost, výroba masných specialit pod značkou TORO Hlavečník, nabídka chovatelských potřeb pod značkou PROFARM, sonografické vyšetření, poradenství ve výživě a reprodukci, obchod se zvířaty a další doplňkové služby.

 • OSEVA UNI, a.s.

  Výroba a prodej osiv a sadby polních plodin a osiv travních směsí

 • Město Vodňany - Jihočeský kraj

 • PIONEER

  Největší světový šlechtitel a dodavatel osiv a významný producent silážních aditiv

 • Svaz marginálních oblastí

  Svaz marginálních oblastí (SMO) zastupuje rozhodující část českého zemědělství = zemědělce hospodařící v marginálních (horských a podhorských) oblastech. Do těchto oblastí patří 60 % zemědělské půdy České republiky. Svaz založili zemědělci, kterým není jedno, že objem prostředků pro marginální oblasti dlouhodobě nedosahuje úrovně podpor, které každoročně směřují ve prospěch intenzivních oblastí.

 • RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  Profesní seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb

 • MGM Holešov a.s.

  Výrobce zemědělských postřikovačů.

 • EUR OFFICE Praha - Brusel a.s.

  Peníze z EU - veškeré informace, včetně možností využití pro určitý podnik

 • Databáze grantových zdrojů pro české subjekty

  Nejkompletnější on-line databáze podpůrných programů Subvence.cz pro české subjekty, grantové a projektové poradenství pro programy EU, zpracování žádostí pro Strukturální fondy a Kohezní fond, LdV, Phare, 6.RP a mnohé další, studie a projektový management.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info