22.5. 2019 Dlouhodobý travní stacionár Závišín – seminář k 50. výročí založení

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na DLOUHODOBÝ TRAVNÍ STACIONÁR ZÁVIŠÍN - odborný seminář k 50. výročí založení, který se koná 22. května 2019 v hotelu Rezidence Goethe, Zádub - Závišín 3.

Termín: 22. 5. 2019

Čas registrace: 8:30 – 9:00

Čas konání: 9:00 – 15:00

Místo konání: hotel Rezidence Goethe, Zádub – Závišín 3

Cílem odborného semináře, pořádaného u příležitosti 50-ti let od založení travního stacionáru v Závišíně u Mariánských Lázní, bude připomenutí historie založení a přednesení zásadních výsledků. V příspěvcích budou prezentovány změny, ke kterým dochází postupem času v produkci a kvalitě píce, v botanickém složení a ve vlastnostech půdy pod travním porostem vlivem rozdílných dávek hnojení a vápnění.  

Po skončení semináře proběhne prohlídka samotného pokusného stanoviště. Seminář se bude konat v nejpříhodnějším období roku, kdy je většina trav a bylin před první sečí ve fázi kvetení. 

Navíc bude možné navštívit i další pokusnou plochu, která je zaměřena na lyzimetrické sledování průsaku živin a dalších látek do spodních vod v závislosti na čtyřech různých způsobech obhospodařování travního porostu.

Akce je bez registračního poplatku.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím emailu

kristina.hutarova@ukzuz.cz do 30. 4. 2019

Pozvánka

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info