Vyhlašujeme sedmý ročník programu Pestrá krajina!

Začátkem letošního roku vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR v aule České zemědělské univerzity v Praze, komu se komise rozhodla udělit již šestou sadu medailí za hospodaření v souladu s krajinou a přírodou. Přibylo tak dalších pět laureátů a předáno bylo již celkem 37 ocenění farmám ze všech částí republiky, konvenčním i ekologickým, s různým zaměřením a přístupem k hospodaření. Těšíme se, že i v sedmém ročníku programu Pestrá krajina přijdou přihlášky dalších členů, kteří se stanou inspirací pro ostatní.

Šanci uspět a být do programu zařazeni mají nejen hospodáři, kteří aktivně ve svém okolí obnovují různé prvky, jež se za dlouhá desetiletí z krajiny často vytratily, jako jsou mokřady, remízky či aleje. Naopak do programu se mohou přihlásit i vcelku běžným způsobem hospodařící sedláci, kterým není lhostejný stav jejich pozemků a k ochraně prostředí přispívají i na první pohled méně viditelným způsobem, jako je pěstování méně častých druhů plodin, šetrné nakládání s půdou, dělení půdních bloků či obnova drobných sakrálních staveb. O všech těchto příkladech budeme velmi rádi informovat veřejnost, aby mohly posloužit jako inspirace nejen pro další sedláky, ale i pro ostatní obyvatele venkova. Oceněné farmy také mají možnost používat na své výrobky ochrannou známku Pestrá krajina.

Pokud tedy máte pocit, že jakýmkoliv způsobem přispíváte k pestrosti krajiny, můžete se do programu Pestrá krajina do konce května přihlásit. Podmínkou účasti je pouze členství v regionální ASZ či členském spolku a nominace předsedou vašeho spolku. Veškeré podrobnosti včetně pravidel, složení komise a přihlášky naleznete pod odkazem Pestrá krajina. V průběhu července a srpna pak bude probíhat hodnocení jednotlivých přihlášených projektů komisí složenou nejen ze sedláků, ale i z předních odborníků na široké spektrum souvisejících témat, kteří se zároveň podíleli na tvorbě pravidel.

„Chtěli jsme ukázat, jak hospodaří noví sedláci, kteří opět vzešli ze starých selských rodů s mnohagenerační dávnou tradicí nebo se rekrutovali z lidí původně mimo zemědělství, ale se vztahem k přírodě, půdě, krajině a s chutí hospodařit na svém podle svých snů a představ. Začali jsme z řad členů Asociace soukromého zemědělství ČR představovat široké veřejnosti příklady dobré praxe hospodářů, kteří na svých statcích produkují kvalitní výrobky velmi často s vysokou přidanou hodnotou a zároveň hospodaří k životnímu prostředí přátelským, vstřícným způsobem a tím udržují a tvoří pestrou krajinu. Tento první cíl se nám již šest let díky přihlášeným farmám velmi dobře daří plnit a každý rok představujeme veřejnosti v našem programu velmi zajímavá hospodářství z různých koutů republiky, z různého přírodního prostředí i různého zaměření,“ shrnuje předseda komise a člen ASZ Litoměřice Daniel Pitek.

Cílem programu Pestrá krajina není vytvoření unifikované představy o jednom ideálním modelu, který by měl do budoucna sloužit jako norma pro všechny ostatní. To by samo o sobě bylo popřením ústředního principu. Tím je naopak podpora plurality a rozličnosti, která nabízí širokou škálu praktik a produktů, a ve výsledku i skutečně pestrou krajinu, v níž mohou prosperovat lidé, zvířata i rostliny.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info