Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Zemědělci na východě Čech se chtějí připravit na vstup do EU

8. 11. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 8.11.1997 Zemedelci na východe Cech se chtejí pripravit na vstup do Evropské unie Seminár nazvaný Živocišná výroba a príprava vstupu Ceské republiky do Evropské unie (EU) porádá Sdružení východoceských chovatelu hospodárských zvírat ve ctvrtek 13. listopadu od 9.30 v Národním hrebcíne v Kladrubech nad Labem na Pardubicku.

Lidvidácia v čase, keď mäso letí

7. 11. 1997 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

slovenské HN - 7.11.1997 Lidvidácia v case, ked mäso letí - Obnovenie chovu ošípaných v Budci bude aktuálne v budúcom roku Majitel velkovýkrmne ošípaných v Budci, Pozana, a.s., Žiar nad Hronom, zlikviduje pre klasický mor ošípaných celý chov vrátane základného stáda. Rozhodla o tom Okresná protinákazová komisia pri Okresnom úrade vo Zvolene na základe odporúcaní odbornej konzultacnej skupiny.

Chovatelé se bojí o svá stáda

4. 11. 1997 | Zdroj: Telegraf | Článek Článek

Telegraf - 4.11.1997 Chovatelé se bojí o svá stáda Ždár nad Sázavou - Dotaci 2500 až ctyri tisíce korun na dojnici podle užitkovosti by meli prvovýrobci získat v príštím roce od ministerstva zemedelství. Podpora by mela vést k vyšší užitkovosti, efektivite hospodarení, a tím i ke konkurenceschopnosti ceských zemedelcu.

Rabbit zpracuje ročně až 700 tisíc králičích kůží

28. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

TRHOVÝ ŠTEPÁNOV (okres Benešov) 28.zárí (CTK) - Až 700 tisíc králicích kuží muže v nové sušárne rocne zpracovat a.s. Rabbit Trhový Štepánov, která patrí k nejvetším zpracovatelum králíku v Ceské republice. Reditel Zdenek Jandejsek CTK rekl, že nové zarízení využívá tepla z bioplynové stanice, ve které likvidují živocišný odpad. V sušárne firma zpracuje veškeré kuže ze zpracovávaných králíku.

V ČR se ročně vyloví zhruba 18.500 tun sladkovodních ryb

21. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V CR se rocne vyloví zhruba 18.500 tun sladkovodních ryb HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 21.ríjna (CTK) - Výlov sladkovodních tržních ryb predstavuje v CR v posledních letech 18.000 až 18.500 tun, z nichž 15.000 tun pripadá na cleny Rybárského sdružení a asi 3500 tun na ostatní specializované chovatele ryb.

Dotace na chov krav bez produkce mléka jsou letos 272 miliónů Kč

20. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Dotace na chov krav bez produkce mléka jsou letos 272 miliónu Kc PRAHA 20.ríjna (CTK) - V letošním roce vyplatí Ministerstvo zemedelství CR celkem 272 miliónu korun jako dotaci na podporu chovu krav bez tržní produkce mléka. Z této cástky je k dnešnímu dni vyplaceno již 232 miliónu korun.

V Německu se zvýšil počet koní i jejich chovatelů

15. 10. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V Nemecku se zvýšil pocet koní i jejich chovatelu PRAHA 15.ríjna (CTK) - Za poslední dva roky se podle údaju Spolkového statistického úradu v Nemecku zvýšil pocet koní i jejich chovatelu Koncem roku 1996 bylo v Nemecku registrováno 652.400 koní, což je o 53.600 kusu, tedy o zhruba devet procent více než koncem roku 1994. Pocet chovatelu koní se za stejné období zvýšil ze 116.40 na 118.300 osob.

Evropská integrace Ovoce-Zelenina-Brambory 5/1997

15. 10. 1997 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCE - ZELENINA - BRAMBORY Rocník : 1 Císlo : 4 22. 9. 1997 ____________________________________________________________ OPERATIVNÍ PORADA MINISTRA SE ZABÝVALA PRÍPRAVNÝMI PRACEMI NA JEDNÁNÍ O VSTUPU CR DO EU V pondelí 15.9.1997 se Operativní porada ministra zabývala mj. také postupem prací na príprave jednání o vstupu CR do EU.

Nákazové situaci u hospodářských zvířat v zahraničí č. 12

13. 10. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

13.10.1997 I n f o r m a c e c. 1 2 o nákazové situaci u hospodárských zvírat v zahranicí VEZIKULÁRNÍ STOMATITIDA - A 020 Spojené státy americké Podle nákazové informace z OIE c.39/97 ze dne 3.10.1997 bylo zaznamenáno 6 nových ohnisek vezikulární stomatitidy ve státe Utah. V techto ohniscích se nacházelo 59 zvírat, onemocnelo 12 zvírat (11 koní a 1 mula). Byl vydán zákaz presunu zvírat z ohnisek.

Výskyt škodlivých činitelů v ČR č.19 (27.9. - 31.10.1997)

7. 10. 1997 | Zdroj: SRS ČR | Článek Článek

P°ehled o vrskytu Ükodlivrch Rinitel¨ v +R R.19 (27.9. - 31.10.1997). ST-TN- ROSTLINOL+KAeSK- SPR-VA (SRS) se sÝdlem v Brný Odbor monitoringu a regulace Ükodlivrch organism¨ a poruch TýÜnov 17, Praha 1, PS+ 117 05, tel. 02/2181 2872,.2796,.2932 Z podkladovrch materißl¨ terÚnnÝ slu×by SRS zpracoval ing. VoÜta. +.j.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info