Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Souhrn

21. 10. 1998 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

Rešení otázek prevence a zdolávání nebezpecných nákaz patrí mezi hlavní úkoly SVS CR. Od roku 1990, kdy byl KMP u cerné zvere na území CR zjišten, byla organizována preventivní opatrení s cílem odhalit zdroje této nákazy a spolecne s chovateli prasat realizovat opatrení proti zavlecení nákazy do chovu prasat.

Vývoj nákazové situace

21. 10. 1998 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

Klasický mor prasat se na území CR historicky vyskytoval do roku 1974. K opetovnému proniknutí nákazy na naše území došlo po 16 letech v ríjnu 1990, kdy byl prokázán první prípad KMP u divocáku v katastru obce Valtice na okrese Breclav, bezprostredne po zrušení pohranicních zátarasu na hranici s Rakouskem, které do té doby tvorily težko prekonatelnou umelou prekážku migraci cerné zvere.

Případ pšenice

12. 10. 1998 | Zdroj: Metro | Článek Článek

Metro 12.10.1998 Prípad pšenice Opatrení ceské vlády, které od minulého pátku zamezuje dovozum madarské pšenice do CR, je do jisté míry historickým pocinem, protože na ochranu domácích zemedelcu byl poprvé použit po nekolik let ostre diskutovaný a teprve loni prijatý zemedelský zákon.

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV 1998 V ČESKÉ REPUBLICE

10. 10. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

KALEND-e VELETRH+ A VTSTAV 1998 V +ESK+ REPUBLICE TermÝn akce: MÝsto: 4.-7.2. PRAGOLIGNUM Praha - VrstaviÜtý MezinßrodnÝ vrstava d°evoobrßbýcÝch stroj¨ za°ÝzenÝ 5.-8.2. eEMESLA Lysß nad Labem- Vrstava nß°adÝ pro zpracovßnÝ - vrstaviÜtý d°eva, kov¨ a ostatnÝch mat. a vrrobky z týchto materißl¨ 6.-8.2. HARMONIE Praha - KongresovÚ Veletrh zdravÝ, krßsy a regenerace centrum 19.-21.3.

Poznej lépe svého koně 9.10.1998 v Pardubicích

9. 10. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Pri príležitosti dostihových dnu 108. Velké pardubické Ceské pojištovny se bude konat odborný seminár pro majitele, trenéry a veterinární lékare na téma "Poznej lépe svého kone" Akce se uskutecní v pátek 9.10.1998 v 17 h v prednáškovém sále Dopravního zdravotního strediska nemocnice Pardubice. Kontakt: tel.

"Chovatelsko - pastevecké dny" 8.-9.10.1998

9. 10. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

ZÁLESÍ, s.r.o. Uherskobrodská 119, 763 26 Luhacovice P O Z V Á N K A ZÁLESÍ, s.r.o. Luhacovice a CSCHMS Praha Vás zvou na "Chovatelsko - pastevecké dny" ve dnech 8.-9.10.1998 spojené s výstavou masných plemen skotu, které se uskutecní v Luhacovicích. PROGRAM: 8.10.1998 9,00-9,30 hod. - Prezence - Kulturní dum Elektra v Luhacovicích 9,30 hod. - Zahájení - Ing.

Chovatelsko pastevecké dny - Luhačovice 8.- 9.10.1998

9. 10. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceský svaz chovatelu masného skotu Praha porádá Chovatelsko pastevecké dny 8. - 9.10.1998 v Luhacovicích Program: 9:00 - 11:00 h seminár v kulturním dome Elektra v Luhacovicích 14:00 h výstava masného skotu - areál Zálesí, s.r.o., stredisko Biskupice u Luhacovic 9.10. od 9:00 h predvedení zvírat a predání cen Informace na tel.

OVOCE září 1998 - zpráva MZe ČR 1. část - (zkráceno)

30. 9. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Situacní a výhledová zpráva OVOCE (1. cást) zárí 1998 Vydává Ministerstvo zemedelství Ceské republiky ................................................................................................................................................. Predkládá: Ing. Jan Pellar, reditel odboru marketingu a komodit Schvaluje a s vydáním souhlasí: Dr. Ing. Dušan Vanek, 1.

Dovoz zemědělských komodit do ČR za září 1998

30. 9. 1998 | Zdroj: Celní statistika | Článek Článek

Dovoz zemedelských komodit do CR za zárí 1998 01011100 Kone plemenní cistokrevní živí FRANCOUZSKA REPUBLIKA 0.980 t 575640 Kc 587.39 Kc\kg RAKOUSKA REPUBLIKA 1.250 t 88900 Kc 71.12 Kc\kg SPOLKOVA REPUBL.NEMECKO 5.550 t 661190 Kc 119.13 Kc\kg Celkem dovezeno 7.780 t 1325730 Kc 259.21 O Kc\kg 01011990 Kone ostatní živí ne plemenní ne cistokrevní ne k porážce POLSKA REPUBLIKA 0.200 t 16083 Kc 80.

Vývoz zemědělských komodit z ČR za září 1998

30. 9. 1998 | Zdroj: Celní statistika | Článek Článek

Vývoz zemedelských komodit z CR za zárí 1998 01011100 Kone plemenní cistokrevní živí NIZOZEMSKE KRALOVSTVI 0.910 t 70000 Kc 76.92 Kc\kg POLSKA REPUBLIKA 2.000 t 100000 Kc 50.00 Kc\kg RAKOUSKA REPUBLIKA 2.700 t 313840 Kc 116.24 Kc\kg REP.BOSNA A HERCEGOVINA 1.000 t 100000 Kc 100.00 Kc\kg SLOVENSKA REPUBLIKA 2.100 t 210000 Kc 100.00 Kc\kg SPOLKOVA REPUBL.NEMECKO 1.900 t 147166 Kc 77.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info