Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Evropa chce získat důvěru zákazníka značkovým hovězím, my asi ni

3. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 3.9.1997 Evropa chce získat duveru zákazníka znackovým hovezím, my asi nikoliv - Když nebudeme mít žádný masný skot, zmizí problém s rozlišováním masa? Praha - "Hovezí maso je ješte príliš anonymní a potrebuje z této anonymity vystoupit.

Agrární komora požaduje vyšší dotace pro chovatele skotu

1. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 1.9.1997 Agrární komora požaduje vyšší dotace pro chovatele skotu Ceské Budejovice - Zvýšení dotací pro chovatele skotu o 1,3 miliardy korun požadují pro príští rok predstavitelé Agrární komory CR (AK). Pri sobotním spolecném jednání predstavenstva AK a zemedelského výboru Poslanecké snemovny Parlamentu CR to rekl prezident AK Václav Hlavácek.

Klatovské rybářství exportuje 60 procent roční produkce ryb

21. 8. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Klatovské rybárství exportuje 60 procent rocní produkce ryb KLATOVY 21.srpna (CTK) - Z letos ocekávané produkce okolo 900 tun ryb vyveze akciová spolecnost Klatovské rybárství 60 procent do zahranicí, zejména do SRN. Pri dnešních odlovech na peti rybnících pri plném stavu vody, plánují rybári slovit "na vode" pet tun kapru, kterí jsou urceni pro odberatele v sousedním Nemecku.

Na Slovensko za kapry a hlavatkami

3. 7. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

BRATISLAVA/ŽILINA 3.cervence (zpravodaj CTK Roman Šantúr) - Vedle prírodních krás nabízí Slovensko turistum i atraktivní rybarení. Zahájení lovu hlavatky v "nejstudenejší obci na Slovensku" Oravské Lesné se po mnoho let neobešlo bez Jana Wericha. V Gaderské doline u Martina zase lovil ryby i prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Západoevropská produkce ryb počítá až pětiprocentním nárůstem

12. 2. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Západoevropská produkce ryb pocítá až petiprocentním nárustem PRAHA 12.února (CTK) - V lonském roce bylo vyprodukováno v západní Evrope zhruba 413.100 tun lososu a 260.300 tun pstruhu, což je ve srovnání s rokem 1995 zvýšení o více než 80.000 tun. Pro letošní rok se pocítá s trí až petiprocentním nárustem této produkce.

OPTIMALIZACE ROSTLINNÉ VÝROBY V MARGINÁLNÍCH OBLASTECH - PROBLÉMY A VÝCHODISKA

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V období od roku 1991 došlo v ČR k podstatným změnám ve struktuře rostlinné a živočišné výroby. Zatímco v kukuřičné a řepařské oblasti se stala rostlinná produkce základem rentability podniku (obiloviny, řepka), složitější je situace v podhorských a horských oblastech, které vprodukci i kvalitě zrnin nemohou konkurovat. Při poklesu stavu skotu se tyto subjekty dostaly do ekonomických problémů, což je nutí ke změnám struktury, jak v rostlinné tak v živočišné produkci. Okamžité a nárazové změny „z roku na rok“ nemusí být nejlepším východiskem (např. kolísání produkce a prodeje brambor).

ÚVAHY NAD ZEMĚDĚLSTVÍM

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Školní zemědělský podnik Nový Jičín je účelovým zařízením VFU Brno. Jeho výměra byla 7tis. ha zemědělské půdy a cílem je přetransformovat podnik k výměře 3 500 ha zemědělské půdy, která je vlastně provedena a sestává z části půdy státní a z části půdy pronajaté ve vztahu na odpovídající živočišnou výrobu jako nedílnou součást zemědělské soustavy. To vše s cílem zabezpečit jednak účelové a jednak produkční cíle kladené na tento podnik. Podnik navazuje na tradice zemědělského školství v Novém Jičíně, které letos oslavilo 130 let působnosti spojené spůsobností různých forem školních hospodářství.

Strukturální změny v chovu ovcí v ČR

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Po roce 1989 dochází k závažným změnám v českém zemědělství. Podmínky tržního hospodářství výrazně ovlivnily také chov ovcí. Důsledkem je značný pokles početních stavů chovu ovcí - viz grafy. Uvedený pokles byl způsoben ekonomickými problémy v odbytu vlny, kde došlo k výraznému snížení nákupních cen (chov ovcí v ČR byl zaměřen na produkci vlny) a chov ovcí je ztrátový. Také byla neuváženě provedena masová likvidace chovů na Maedi-visnu. V podstatě byly zlikvidovány chovy vysoce kvalitních merinových ovcí a chovy adaptovaných plemen pro podhorské a horské oblasti s vysokou užitkovostí (zušlechtěná valaška, cigája a šumavská ovce).

Názory, které mohou v budoucnu ovlivnit chov skotu

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Živočišná výroba jako celek prodělává významné změny kvalitativního i kvantitativního charakteru. V chovu skotu došlo v posledních letech k významnému poklesu chovaných krav. Na druhé straně je dováženo velké množství zvířat specializovaných plemen. Jsou budovány nové a adaptovány staré ustajovací prostory. Nově budované stáje představují značné investiční náklady, které budou plnit svoji úlohu v příštích několika desítkách let.

Perspektivní technologie v chovu skotu

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Chovatelé skotu stojí často před řešením techniky a technologie chovu, optimálního chovného prostředí a managementu. Obecnou snahou totiž musí být vytvoření komplexu - plemeno - výživa - prostředí - člověk, při respektování všech složek, neboť nejslabší článek rozhoduje o ekonomické efektivnosti, tj. úspěchu chovu. Stručný přehled základních problémů a poznatků, by měl přispět k volbě té nejlepší varianty. Je nutné zdůraznit, že obecně ta nejlepší varianta neexistuje. V každém případě jde o určitý kompromis mezi biologickými požadavky (odlišné u plemen, kategorií aj.) a konkrétními přírodními podmínkami a také požadavky na produktivitu práce.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info