Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Možné strategie české zemědělské politiky před vstupem ČR do EU

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Doucha Tomáš

K SOCIOLOGICKÝM PROBLÉMŮM PŘEMĚN NAŠEHO ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burian Antonín

SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A JEJICH PODPORA.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bečvářová Věra

SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ SITUACE ŽEN V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Majerová Věra

Modelování ekologických aspektů zemědělského podniku.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získal Jan

VLIV RELAČNÍHO A OBJEKTOVÉHO DATOVÉHO MODELU NA FUNKČNOST A TVORBU DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Merunka Vojtěch

STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kába Bohumil, Svatošová Libuše

Projekt informačního systému VŠZ v Praze

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vrana Ivan

Malé farmy a trvale udržitelný rozvoj

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Zadražil Pavel, Římovská Pavla, Čerkasov Jiří

V TRHOVEJ EKONOMIKE SA ZVYŠUJE VÝZNAM ŠPECIALIZÁCIE VÝROBY V CHOVE HOVADZIEHO DOBYTKA

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vicen Michal

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info