Lesnictví

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Zachraňují původní tisy

3. 7. 2000 | Zdroj: Haló noviny | Článek Článek

Zachranují puvodní tisy V Beskydech se vyskytuje asi jen dvacet puvodních tisu, ohroženého druhu lesních drevin. Nejstarší z nich v Zubrí má 400 let a všechny ostatní jsou nejméne 150 let staré. Tis vymizel hlavne proto, že je mimorádne vhodný na výrobu luku a kuší.

VII. ročník "Agro-eko-les" - Písek 29.6.-1.7.2000

1. 7. 2000 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

VII. ročník lesnicko-zahradnické a ekologické výstavy "Agro-eko-les" - Písek 29.6.-1.7.2000 VII. ročník lesnicko-zahradnické a ekologické výstavy "Agro-eko-les" se koná od 29. června do 1. července 2000 na výstavišti v Písku. V tomto termínu se uskuteční přímo na výstavišti i II. Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou, jehož první ročník soustředil mimořádnou pozornost.

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

30. 6. 2000 | Zdroj: Deník Jablonecka | Článek Článek

U příležitosti nedávného otevření naučných stezek Lesy Jizerských hor v Bedřichově a Jedlový důl nedaleko Josefova Dolu upozornil ředitel Správy chráněných krajinných oblastí České republiky František Pelc, že Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny (NPR JB) bude po vstupu ČR do Evropské unie začleněna do celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Za nepovolené vykácení lesa hrozí mastná pokuta

30. 6. 2000 | Zdroj: Noviny Vysočiny | Článek Článek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / Oblastní inspektorát životního prostředí svými pravomocemi zasahuje do několika okresů a vedle prevence má i regresívní kompetence. O podrobnější představení působnosti České inspekce životního prostředí (ČIŽP) jsme požádali Karla Malinského, hlavního inspektora brodského oblastního inspektorátu. Můžete uvést, řekněme "základní kameny" ČIŽP?

Tesařík korový, Rhagium inquisitor

29. 6. 2000 | Zdroj: Hobby magazín | Článek Článek

Tesarík korový, Rhagium inquisitor NAŠI TESARÍCI 7/16 Tesarík korový je typickým obyvatelem jehlicnatého, hlavne smrkového lesa od nížin do hor. Brouci, dosahující délky 12-22 mm, se objevují už brzy na jare a vyskytují se po celé léto. Létají vecer, usedají na parezy, poražené kmeny i metrové dríví, príležitostne i na kvety.

Nejvíc peněz bude letos stát výsadba jedlí a úpravy tůní

29. 6. 2000 | Zdroj: Mělnický deník | Článek Článek

OCHRANA PŘÍRODY / Kromě svých vlastních projektů spolupracuje Správa CHKO i se soukromými majiteli pozemků, jimž přispívá na vyčištění bývalých pastvin. Ochrana hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí je hlavním posláním chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko.

Bilance stavu památných stromů

29. 6. 2000 | Zdroj: Tachovský deník | Článek Článek

Již od roku 1985 začaly být v naší republice vyhlašovány památné stromy, tehdy v kategorii chráněných přírodních výtvorů. I v našem okrese jich postupně byla vyhlášena pěkná řádka. Nový zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 stanovil samostatnou ochrannou kategorii památných stromů, do níž dosavadní převedl.

Borovice ,jetřichovická' se dožívala až čtyř set let

29. 6. 2000 | Zdroj: Děčínský deník | Článek Článek

Borovice ,jetrichovická' se dožívala až ctyr set let LESNÍ HOSPODÁRSTVÍ / Na lokalitách u Jetrichovic a Vysoké Lípy je v soucasné dobe vyhlášena genová základna, která slouží k prirozenému zmlazování borovice, a také ke sberu osiva Na Jetrichovicku se zachovaly doposud puvodní druhy borovice lesní. Odborníci ji oznacují jako jetrichovický ekotyp a dríve se jí ríkalo borovice jádrová.

Zemědělská škola v Březnici se změní na víceoborovou

26. 6. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Zemědělská škola v Březnici se po prázdninách změní na víceoborovou Nové obory Rostlinolékařství a Dřevařství se na škole pravděpodobně nebudou automaticky otevírat každý rok, ale jen na základě prognózy, jak velká poptávka po jejich absolventech by byla v době ukončení jejich studia.

Rakouská Hovis koupila podíl v rumunské Somes

26. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Rakouská obchodní společnost Hovis GmbH dnes v Bukurešti podepsala kontrakt, na jehož základě získá majoritní podíl v rumunském výrobci lepenky a papíru SomesSA. Balík 69,99 procenta akcií prodává Fond státního majetku (FPS) a Rakušané za něj zaplatí asi 18,8 miliónu dolarů.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info