Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Začaly růst i jedovaté a podzimní druhy hub

4. 8. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

Deštivé počasí způsobilo, že houby v českých a moravských lesích stále rostou, i když hromadné nálezy byly spíše záležitostí posledních dvou červencových týdnů. Pokud bude nadále dost vlhko, mohou se houbaři z lesů vracet s bohatými "úlovky" i na konci srpna a na počátku září, řekl včera jednatel České mykologické společnosti Miroslav Smotlacha.

Voda pro poušť přináší obživu

4. 8. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Před třiceti lety byla dokončena Asuánská přehrada Dítě studené války, jak je někdy nazývána Asuánská přehrada, změnilo běh života v Egyptě. Třicet let po jejím dokončení je zřejmé, že přináší více užitku než ztrát. Staří Egypťané, později i Řekové a Římané, považovali Egypt za "dar Nilu".

Záplavy v Rusku způsobily škody za milióny

4. 8. 2000 | Zdroj: České noviny | Článek Článek

Škody za milióny dolarů napáchaly záplavy ve středním a východním Rusku, způsobené vytrvalými lijáky. Voda poškodila podle dnešního sdělení regionálního střediska pro mimořádné situace stovky domů a poničila úrodu.Ve středoruské Rjazaňské oblasti středeční průtrže poškodily více než 780 obytných a administrativních budov a pod vodou se ocitly rozsáhlé plochy zemědělské půdy.

Borůvky nejsou na prodej

3. 8. 2000 | Zdroj: Karlovarské noviny | Článek Článek

ZÁKAZ/ Většinou bezohlední sběrači lesních plodů trvale porušují zákon Ačkoli je sběr lesních plodů za účelem podnikání zakázán lesním zákonem, v ulicích Karlových Varů se vesele prodávají ve velkém především houby a borůvky. "Sběr lesních plodů je povolen pouze pro vlastní potřebu a to ještě pouze způsobem, který nijak nepoškozuje porost.

Ohlédnutí za výstavou NATURA VIVA 2000

1. 8. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Chtělo by se říct, jedna mezinárodní výstava končí, ať žije budoucí myslivecká výstava. Bylo pravidlem, že vždy po pěti letech Českomoravská myslivecká jednota dříve Český myslivecký svaz ve spolupráci se státním orgánem řídícím myslivost a ostatními organizacemi představoval nejen výsledky chovatelské práce myslivců, ale i průřez celou mysliveckou činností.

Kterou zvěř lovíme v měsíci srpnu

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

KTEROU ZVER LOVÍME V MESÍCI SRPNU: Srnec obecný, jelen, lan a kolouch jelena evropského a siky, muflon, muflonka, muflonce, danek skvrnitý, danela, dance, prase divoké - knour a bachyne, holub hrivnác (od 16. 8.), hrdlicka zahradní CELOROCNE SE LOVÍ: Liška obecná, psík mývalovitý, vrána obecná, straka obecná, sele a loncák prasete divokého.

Sympozium o zajíci

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Akademie ochrany přírody a životního prostředí v Severním Porýní - Vestfálsku uspořádala sympozium o chovu a lovu zajíce polního, které mělo za cíl objasnit příčiny trvalého poklesu jeho stavů v Německu. Kromě několika odborníků z mysliveckého výzkumu se sympozia zúčastnila i řada praktiků.

Na kolech o lese a zvěři

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

NA KOLECH O LESE A ZVERI Ríká se, že myslivci a lesníci príliš málo seznamují verejnost se svou prací. To neplatí o Zemském mysliveckém svazu a Zemské správe lesu v Porýní - Falci, které spolecne postavili ctyri pojízdné "Školy poznatku o lese a zveri". V Nemecku jde o jedinecný príklad spolupráce myslivcu s lesníky. "Škola poznatku ...

Obavy z přílišného poklesu stavů jelení zvěře

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

OBAVY Z PRÍLIŠNÉHO POKLESU STAVU JELENÍ ZVERE Významný nemecký myslivecký odborník U. Wotschikowski projevuje obavy o budoucnost jelení zvere, jejíž stavy od poloviny 90. let prudce klesají, ale škody zverí se nezmenšují. Rozdílné jsou predstavy o cílovém pocetním stavu jelení zvere: stát požaduje 5 až 10 kusu na 1000 ha, myslivci 15 až 20 kusu na stejné ploše.

Výstava trofejí chomutovského okresu

1. 8. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Ve dnech 22. - 28. 5. t. r. proběhla v překrásném prostředí zámku Červený Hrádek u Jirkova výstava trofejí zvěře ulovené v uplynulém loveckém období v okrese Chomutov. Výstavu uspořádal referát životního prostředí Okresního úřadu v Chomutově ve spolupráci s místním spolkem ČMMJ a Lesy města Jirkova. Celková výměra honební plochy v okrese Chomutov činí téměř 74 tisíc ha.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info