Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Lux: Dotace v horských a podhorských oblastech stále nízké

27. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

ÚSTÍ NAD LABEM 27.dubna (CTK) - Vývoj zemedelství v podhorských a horských oblastech jasne potvrzuje, že bez podpory státu není schopno konkurovat ostatním oblastem, rekl dnes na setkání s novinári v Ústí nad Labem ministr zemedelství Josef Lux. Rekl, že je rád, že se letos státní podpora zvýšila o 42 procent, ale presto je "relativne velmi nízká" ve srovnání s Evropskou unií.

Zemědělci v pohraničí chtějí změnu v dotacích

25. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Zemedelci v pohranicí chtejí zmenu v dotacích PRAHA 25.dubna (CTK) - Podmínku, aby poskytnutí státních dotací na ochranu porostu bylo vázáno na splnení všech závazku vuci Pozemkovému fondu a termín žádostí o ne byl prodloužen z puvodního 28.února až do 31.kvetna chtejí prosadit clenové Okresní agrární komory (OAK) pro okresy Liberec a Jablonec.

MZe odmítá, že by dávalo dotace přednostně členům KDU-ČSL

23. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

MZe odmítá, že by dávalo dotace prednostne clenum KDU-CSL PRAHA 23.dubna (CTK) - Ministerstvo zemedelství, v jehož cele stojí predseda KDU-CSL Josef Lux, dnes odmítlo výhrady nekterých poslancu ke zpusobu rozdelování zemedelských dotací a podezrení, že dotace dostávají predevším clenové lidové strany a bývalí státní úredníci. Rocne se na ministerstvu zemedelství podepisuje 20.

Fischler věří v uskutečnění reformy zemědělské politiky EU

23. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Fischler verí v uskutecnení reformy zemedelské politiky EU BRUSEL 23.dubna (zpravodaj CTK) - Zeme Evropské unie se nakonec dohodnou a v duchu návrhu obsažených v Agende 2000 pristoupí k nezbytné reforme spolecné zemedelské politiky (SZP). Uvedl to dnes v Bruselu clen Evropské komise pro zemedelství Rakušan Franz Fischler, který 30.dubna navštíví Ceskou republiku.

MZe zatím letos vyplatilo na dotacích 2,33 miliardy korun

23. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 23.dubna (CTK) - Ministerstvo zemedelství poukázalo od zacátku roku k dnešnímu dni zemedelcum celkem 2,33 miliardy dotacních prostredku. Z této cástky témer 1,9 miliardy korun predstavuje podpora mimoprodukcních funkcí zemedelství. CTK o tom dnes informovala tisková mluvcí MZe Marcela Dvoráková.

Tisková zpráva 23.4.1998

23. 4. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

V Praze 23.4.1998 TISKOVÁ ZPRÁVA 1. Informace k bramborám Státní rostlinolékarská správa vydala s úcinností od 16.4.1998 rozhodnutí o registraci prípravku NEO-STOP na bázi úcinné látky chlorprophamu k ošetrení hlíz brambor proti klícení. Touto registrací dochází k rozšírení možností dovozu ostatních konzumních brambor do CR, ošetrených v zahranicí bežne používanými prípravky na bázi chlorprophamu.

Vloni provedlo MZe 14.479 kontrol u příjemců dotací

22. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Vloni provedlo MZe 14.479 kontrol u príjemcu dotací PRAHA 22.dubna (CTK) - V lonském roce provedlo MZe celkem 14.479 kontrol u príjemcu dotací a zjistilo 486 závad, což bylo ve 3,4 procenta kontrolovaných prípadu. Zpravodaje CTK o tom dnes informovala tisková mluvcí MZe Marcela Dvoráková. V roce 1996 uskutecnilo MZe 17.

V podpoře zemědělců je stále nejaktivnější Komerční banka

20. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V podpore zemedelcu je stále nejaktivnejší Komercní banka PRAHA 20.dubna (CTK) - Komercní banka je z hlediska podpory zemedelství stále nejaktivnejším penežním ústavem v Ceské republice. Celková výše úveru do zemedelství, které tato banka poskytla k 16.dubnu letošního roku prostrednictvím Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), cinila asi 19,76 miliardy korun.

PGRLF již podpořil úvěry asi za 49,03 miliardy korun

20. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PGRLF již podporil úvery asi za 49,03 miliardy korun PRAHA 20.dubna (CTK) - Od pocátku cinnosti v breznu 1994 do 16.dubna uvolnil Podpurný a garancní rolnický a lesnický fond (PGRLF) úvery do zemedelství v celkové výši zhruba 49,03 miliardy korun. Na garance PGRLF poskytl asi 19,9 miliardy Kc a na dotace bylo jeho prostrednictvím uvolneno témer 12,4 miliardy Kc.

Zemědělci na Hodonínsku obdrží přes 27 miliónů korun dotací

20. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Zemedelci na Hodonínsku obdrží pres 27 miliónu korun dotací HODONÍN 20.dubna (CTK) - Více než 27 miliónu korun dotací, což je proti lonsku zvýšení o 42 procent, obdrží letos zemedelci na Hodonínsku. Z toho 20 miliónu Kc bude vyplaceno v rámci dotacní skupiny na provozování zemedelské cinnosti a prímá dotace na chov dojných krav s užitkovostí nad 4500 litru bude 7,5 miliónu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info