Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

RENTABILNĚ PŘI PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cukrovka byla a je pro dobré pěstitele ekonomicky zajímavá plodina. Vzhledem k přebytku cukru na světových trzích a odbytovým potížím cukrovarů, nelze vyloučit v roce 1998 negativní vliv na nákupní cenu suroviny. Je nutno - více než v minulosti - hledět při jejím pěstování také na náklady, aby byla zachována rentabilita (ziskovost) pěs-tování cukrové řepy.

AGRONOMICKÉ POTÍŽE SPOJENÉ S EXTENZÍVNÍM HOSPODAŘENÍM

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Agronomické potíže spojené s extenzívním hospodařením v Polsku jsou stejně tak spojené s podmínkami půdně klimatickými, jako s činností člověka a různých způsobů pěstování. Technologické bariéry jsou spojené s omezeným vybavením zemědělství. Vli-vy biologické, klimatické a organizační rozhodují o výnosnosti rostlin. Na výnosy má ta-ké vliv určená pěstitelská technologie a podmínky lokality, které určuje člověk. Možnost získat vysoké výnosy proto závisí od agronomických i organizačních činností člověka. Člověk mění bariéry biologické a užívá zákroky, které umožňují získat vysoké výnosy.

PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE A RENTABILNÍ PRODUKCE CUKROVKY NA NAŠÍ CESTĚ DO EU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Již po několik let se naši pěstitelé cukrovky musí zamýšlet nad dvěma základními problémy spojenými s jejím pěstováním: jak minimalizovat náklady a do jaké míry upra-vit výměru, aby přebytek cukru nesnížil cenu prodávaných bulev. V moha podnicích je patrna stagnace v pěstování a v zajištění její vysoké produkce. Cukrovka je pěstována na úkor budoucích let.

MODELOVANIE VPLYVU PESTOVATEĽSKÝCH TECHNOLÓGIÍ NA RENTABILITU OZIMEJ REPKY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V hodnotení hospodárskych výsledkov, pri ktorých sú porovnávané skutočné náklady vynaložené na pestovanie s dosiahnutým výnosom, sa zisťuje so spätnou platnosťou ren-tabilita pestovania. Výška vlastných nákladov na jednotku plochy (1 hektár), často ozna-čovaná ako intenzita pestovania, pritom nemusí byť vždy v kladnej a lineárnej závislosti s dosahovanou úrodou.

PERSPEKTIVY HRACHU V NÁVAZNOSTI NA RENTABILITU JEHO PĚSTOVÁNÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vzhledem k snahám ČR o zařazení se do EU je nutné sledovat trendy v oblasti pěsto-vání luskovin v těchto zemích. Po ekonomické reformě CAP (1993) ztratily luskoviny svoji ekonomickou konkuren-ce schopnost vůči ostatním plodinám, což se projevilo mírným poklesem ploch. Situace se změnila v letošním roce, s předpokladem i pro budoucí období, kdy došlo k růstu cenové-ho rozdílu mezi krmným obilím a bílkovinnými komponenty (zvláště sójou)

Stát podpořil úvěry zemědělcům

4. 12. 1997 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN - 4.12.1997 Stát podporil úvery zemedelcum Praha - Zvýhodnené úvery do zemedelství ve výši 45,484 miliardy korun podporil k datu 2. prosince Podpurný a garancní rolnický a lesnický fond (PGRLF). Nejvíce úveru pritom cerpaly podle typu hospodarení akciové spolecnosti (pres 14 miliard korun), zemedelská družstva (13,4 mld. korun) a spolecnosti s rucením omezeným (zhruba 9,5 mld. korun).

Trh s obilím méně stabilní?

3. 12. 1997 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN - 3.12.1997 Trh s obilím méne stabilní? Rada SFTR rozhodla o zrušení programu pro obilí na pondelním jednání poté, co Agrární komora (AK) zastupující zemedelce odmítla pristoupit na minimální garantovanou cenu potravinárské pšenice navrhovanou SFTR v ríjnu 1998 ve výši 4 200 Kc/t. Návrh AK byl 4 400 Kc/t. Letos garantovaná cena v ríjnu cinila 3 900 Kc/t.

Zemědělce děsí růst úrokových sazeb

2. 12. 1997 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo - 2.12.1997 Zemedelce desí rust úrokových sazeb Praha - Ocekávaný rust úrokových sazeb povede podle viceprezidenta Agrární komory CR Jirího Netíka k dalšímu zhoršení situace ceského zemedelství.

PGRLF obnoví program Zemědělec

28. 11. 1997 | Zdroj: Právo | Článek Článek

PRÁVO - 28.11.1997 PGRLF obnoví program Zemedelec - Na lacinejší úvery od ledna dosáhnou i lesníci a obce Valná hromada Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) rozhodla o tom, že prístup zemedelských podnikatelu k investicnímu programu Zemedelec bude uvolnen od 1.ledna 1998. Právo o tom informovala tisková mluvcí Ministerstva zemedelství Marcela Dvoráková.

Klesající spotřeba mléka ohrožuje zdravý vývoj obyvatelstva

27. 11. 1997 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN - 27.11.1997 Klesající spotreba mléka ohrožuje zdravý vývoj obyvatelstva - Destilovaná voda je dražší než mléko - Stejne jako Ceši, i Slováci musí pocítat s tím, že od zacátku príštího roku zaplatí více za mléko a mlécné výrobky. Garantovaná cena jednoho litru mléka od 1.ledna 1998 se v SRN zvýší ze 7,30 Sk na 7,75 Sk.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info