Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Právní úprava ochrany životního prostředí a její vliv na činnost podnikatelských subjektů v agrárním sektoru.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Homolka Jaroslav, Homolková Jiřina

TVORBA CEN V TRANSFORMUJÍCÍCH SE EKONOMIKÁCH, VÝVOJ RUMUNSKÉHO TRHU KRMIV

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Galen Hellwarth, Norman Rask, Carl Zulauf

MONOPOLNÍ CHOVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝCH FIREM A JEHO VLIV NA POPTÁVKU PO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Havránek Jiří

Národní program obrody ukrajinského venkova a problém zachování přírodních zdrojů

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Roman Trynko, Jurij Gubeni

VLIV ZMĚN CENOVÉ ÚROVNĚ OUTPUTŮ A INPUTŮ NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČR V OBDOBÍ 1989 - 1993

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burianová Jaroslava

NĚKTERÉ ASPEKTY SOCIÁLNÍ POLITIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burešová Marie

POSSIBLE AGRICULTURAL, POLICIES OF THE CZECH REPUBLIC SUBJECT TO DIFFERENT ENVIRONMENTAL PROGRAMS 1

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Thomas S. Bubendorf

MAKROEKONOMICKÉ SÚVISLOSTI DOTAČNEJ POLITIKY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTIACH SLOVENSKA

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bielik Peter, Gurčík Ľubomír

Trvale udržitelný rozvoj zemědělství v kontrastu s výsledky zavádění ekonomické reformy

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bervidová Ludmila

Zvláštnosti a problémy přechodu ukrajinské ekonomiky k trhu

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Andruško M.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info