Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

PRIVATIZAČNÍ PROCESY V POLSKÉM STÁTNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

E. Otolinski

PŘESTAVBA ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR A ORGANIZAČNÍCH KULTUR - INTEGRÁLNÍ SOUČÁST KRIZOVÉHO MANAGEMENTU ZD

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

K. Novák

MARKETING V OBDOBÍ PŘECHODU ZEMĚDĚLSTVÍ K TRŽNÍ EKONOMICE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

M. Navrátil

ADVISORY SERVICES - THEIR ROLE AND EFFECTIVENESS

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

W. Mitchell

MOMENT KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU A ROLE SPOLUPRÁCE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Linhart

AGRICULTURAL EXTENSION IN MARKET ECONOMY OF POLAND

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

J. Kania

ETIKA MANAGEMENTU JAKO SOUČÁST PODNIKOVÉ KULTURY

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

K. Chadt

PROBLÉMY PROFESIONALIZACE PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Horalíková Marie

PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY SOUKROMÝCH ZEMĚDĚLCŮ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

I. Foltýn, I. Zedníčková

PRIVATIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

A. Evers

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info