Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

AKTUÁLNÍ PERSPEKTIVY MEZINÁRODNÍHO AGRÁRNÍHO TRHU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Zhruba od roku 1980 je mezinárodní agrární trh převážně trhem, na kterém zboží hle-dá kupce, za úspěch se považuje „prodat“ a nabídka téměř trvale převyšuje poptávku u většiny rozhodujících zemědělských a potravinářských komodit. Tento stav, způsobený z velké části vysokou mírou subvencování zemědělství ve vyspělých ale i některých roz-vojových zemích, přispěl v polovině osmdesátých let k vytvoření vysokých konečných zásob u významných mezinárodně obchodovaných komodit v exportních teritoriích.

ZAMYŠLENÍ NAD ROSTLINNOU VÝROBOU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Specifikou této konference je snaha reagovat co nejzodpovědněji na stav českého ze-mědělství a probrat s předstihem možné směry vývoje. V letech 1991 až 1995, tedy na 1. až 5. konferenci jsme spíše hájili postavení zemědělství a zemědělců, než se zabývali pěs-titelskými technologiemi. Náš nesouhlas patřil názorům že:

OBILOVINY - 9.12.1997

9. 12. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Nákup sladovnického jecmene ocima pestitelu Letošní nákup sladovnického jecmene, z pohledu provovýrobcu je znacne nepríznivý, nebot sladovny a pivovary, které jsou dominantními zpracovateli základní suroviny, jsou v nákupu velmi zdrženliví a navíc základní cenu sladovnického jecmene oproti lonské úrovni snížili ze 4,2 na 3,9 tis. Kc/t.

OLEJNINY - 8.12.1997

8. 12. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

NEAUTOMATICKÉ LICENCE NA OLEJNINY DEFORMUJí TRH A POŠKOZUJÍ ZEMEDELCE Po osmi letech transformace s cílem vstupu do EU je v CR trh s olejnatými semeny deformován "povolenkami" - neautomatickými licencemi na vývoz. To je v príkrém rozporu s trhem EU.

PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 5.12.1997

5. 12. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 5.12.1997 Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny Koncem listopadu farmárské ceny jatecných prasat se nejcasteji pohybovaly v rozmezí od 39,00 Kc do 41,50 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Zacátkem prosince prumerná cena jatecných prasat v CR se pohybuje kolem 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Informace o výskytu BSE v Lucembursku

4. 12. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Všem OVS, SVÚ, KVL Brno, ODI Brno, VO Hlucín I n f o r m a c e o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) v Lucembursku Podle neoficiální informace prevzaté z lucemburského tisku, kterou jsme obdrželi z naší zastupitelské mise z Bruselu dne 4.12.1997, byl dne 2.12.1997 potvrzen první prípad výskytu BSE v Lucembursku.

DRŮBEŽ - 4.12.1997

4. 12. 1997 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

DRUBEŽ - 4.12.1997 Jatecná kurata Situace na trhu s jatecnými kuraty se po delším stagnacním období trochu zmenila. Zvýšení nákupních cen bylo markantnejší v regionech ceských, kde reálná nákupní cena (oproti oficiálne uvádeným) se posunula k hranici 27.50 Kc/kg. Rovnež byl zaznamenán posun v jihomoravském regionu .

Zemědělci se sami připravili o zálohy na příští sklizeň obilí

4. 12. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 4.12.1997 Zemedelci se sami pripravili o zálohy na príští sklizen obilí Na zasedání Rady Státního fondu tržní regulace (SFTR) se její clenové neshodli na minimální garantované cene potravinárské pšenice ze sklizne v roce 1998. Podle Marcely Dvorákové, tiskové mluvcí Ministerstva zemedelství, neprosadili zástupci Agrární komory CR svuj návrh na minimální ceny 4 400 Kc/t.

Na vlastní půdě hospodaří málokdo, každý by chtěl koupit státní

4. 12. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 4.12.1997 Na vlastní pude hospodarí málokdo, každý by chtel koupit státní - Nám prodali majetek s dluhy a druhým nabízejí pozemky, míní privatizanti Majiteli movitého a nemovitého majetku z privatizace státních statku - ovšem vyjma pudy - se staly prevážne právnické osoby, asi jen z 20 procent osoby fyzické. Obojí odkoupily majetek od státu, resp.

Lux hrozí zástupcům Agrární komory

4. 12. 1997 | Zdroj: Haló noviny | Článek Článek

Haló noviny - 4.12.1997 Lux hrozí zástupcum Agrární komory - K dohode o minimální cene obilí nedošlo Praha (pr) - Ministr zemedelství a šéf Státního fondu tržní regulace (SFTR) J. Lux odmítl návrh Agrární komory (AK) na minimální cenu potravinárské pšenice ze sklizne roku 1998 ve výši 4400 korun za tunu. Lux a další clenové vedení SFTR trvají na výkupní cene o 200 Kc nižší, tj. 4200 Kc/t.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info