Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Podklad pro srovnání legislativy EU a ČR: prasata, vepřové maso

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Podklad pro proverení (screening) legislativy ES a srovnání s relevantní legislativou CR mimo "Bílou knihu". Komodita : Prasata a veprové maso 1. Název NR c. 2759/75 ze dne 29.10.1975 o spolecné organizaci trhu veprového masa (OJL c. 282 z 1.11.1975) - Text byl konsolidován temito doplnky: Nar. 1423/78 z 28. 6.197 Nar. 1249/89 z 11. 5.1989 Nar. 2966/80 z 18.11.1980 Nar. 3290/94 z 31.12.1994 Nar.

Podklad pro srovnání legislativy EU a ČR: ovoce a zelenina

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Porovnání právních predpisu ES s právními predpisy CR Komodita : Ovoce a zelenina 1.Název právního predpisu ES : Narízení Komise (EHS) c. 1596/79 ze dne 26. cervence 1979 o preventivním stahování jablk a hrušek z trhu. OJ L 189, 27.7.79, s.47. Zmeny, doplnky a derogace : Narízení Komise (EHS) c. 2030/80 ze dne 30. cervence 1980, které mení a doplnuje Narízení (EHS) c.

Podklad pro srovnání legislativy EU a ČR: chmel

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Podklad pro proverení (screening) legislativy ES a srovnání s relevantní legislativou CR mimo "Bílou knihu". Komodita : C H M E L 1. Název : Narízení Rady (ES) c. 1696/71 z 26. cervna 1971, týkající se zavedení spolecného trhu v sektoru chmele Text je konsolidován k 24.7.1997 OJ No. L 175 z 4.8.1971,str.0001 Strucný popis Plní funkci základního narízení v sektoru chmele.

Podklad pro srovnání legislativy EU a ČR: drůbež a vejce

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Podklad pro proverení (screening) legislativy ES a srovnání s relevantní legislativou CR mimo "Bílou knihu". Komodita : Drubež a vejce 1. Název : NK c. 109 / 80 ze dne 18.1.1980, o aplikaci nejnižší míry exportní refundace na urcité produkty sektoru vajec a drubežího masa. - Text konsolidován k 19.12.1995 novelou NK 2916 / 95 - OJL c. 014 19.1.

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ KOMODITNÁ BURZA 23.6.1998

23. 6. 1998 | Zdroj: Bratislavská burza | Článek Článek

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ KOMODITNÁ BURZA Cena a množství nabízených zemedelských komodit 23.6.1998 Komodita Cena/jednotka Parita Množství Termín NABÍDKA Fazole barevná 20 000,00 Sk/t EXW 94 t dohodou Slad plzenský 295,00 USD/t FCA 3000 t do 30 dní Hrách zelený 6 350,00 Sk/t EXW 70 t prompt POPTÁVKA Pšenice potravinárská 4 250,00 Sk/t DDP Brat.

Ceny jatečného skotu a hovězího masa v ČR v Kč/kg k 23.6.1998

23. 6. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceny jatecného skotu a hovezího masa v CR v Kc/kg k 23.6.1998 CSÚ Mesíc. MZE CR 25.t. 24.t. 25.t. ceny denní 1998 1998 1997 5/98 ceny 23.6.98 býci A 40,89 40,69 34,10 39,79 41,45 Hov.prední sk 59,26 59,18 47,70 - 57,70 Hov.zadní bk 115,35 115,18 101,15 - 113,14 Hov.

Ceny jatečných prasat a vepřového masa v ČR v Kč/kg k 23.6.1998

23. 6. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceny jatecných prasat a veprového masa v CR v Kc/kg k 23.6.1998 CSÚ Mesíc. MZE CR 25.t. 24.t. 25.t. ceny denní 1998 1998 1997 5/98 ceny 23.6.98 prasata I 37,41 37,22 30,04 35,91 37,90 Veprový bok 60,01 59,83 49,18 - 59,19 Vep.kýta bk 117,24 117,32 109,23 - 118,53 Vep.pecene 102,41 102,24 95,07 - 101,71 Vep.

Bilanční tabulka obilovin podle jednotlivých druhů bez kukuřice

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Bilancní tabulka obilovin podle jednotlivých druhu bez kukurice - - výhled na hospodárský rok 1998/99 Ukazatel Jednotka Pšenice Žito Jecmen Oves Ostat. Celk.bez obil. kukurice Skliznová plocha tis.ha 877,00 75,0 638,0 70,0 25,00 1685,00 Výnos t/ha 4,57 3,33 3,57 3,04 3,24 4,05 Výroba tis.t 4006,00 250,0 2277,0 213,0 81,00 6827,00 Pocátecní zásoby (k 30.6.98) tis.

Maďarsko zavádí odvetu vůči polským dovozním kvótám

23. 6. 1998 | Zdroj: Zemědělec | Článek Článek

Agrární noviny 23.6.1998 Madarsko zavádí odvetu vuci polským dovozním kvótám Do týdne by mela vstoupit v platnost odvetná opatrení Madarska vuci Polsku, které jednostranne zavedlo kvóty a importní clo na nekteré madarské agropotravinárské produkty. Tuto informaci potvrdil Péter Balász, zastupující státní tajemník madarského ministerstva prumyslu a obchodu (MPO MR).

Podklad pro srovnání legislativy EU a ČR: strukturální politika

23. 6. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Podklad pro overení (screening) legislativy ES a srovnání s relevantní legislativou CR mimo "Bílou knihu" 1. Název: NR (EHK) c. 2078/92 ze dne 30. cervna 1992 o metodách zemedelské produkce kompatibilní s požadavky na ochranu životního prostredí a udržování krajiny, OJ L 215/85 Charakteristika: Narízení Rady c.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info