Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

ZMĚNY OXIDACE METHANU PŮDOU PO APLIKACI DUSÍKATÝCH HNOJIV

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Tlustoš Pavel, Willison Toby Methan je chemicky i radiačně aktivní atmosferický plyn, 30 krát agresivnější než oxid uhličitý. Jeho koncentrace v atmosféře roste nejrychleji ze všech aktivních plynů. Současná koncentrace činí přibližně 1,8 m l CH4.l-1 vzduchu a každoročně roste přibližně o 1 % jeho celkového množství (Blake a Rowland, 1987).

EFEKTIVNOST VÝŽIVY OZIMÉ ŘEPKY DUSÍKEM PŘI FOLIÁRNÍ APLIKACI SÍRY

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Richter Rostislav, Hřivna Luděk O výši výnosu a jeho kvalitě rozhoduje vyrovnaný obsah všech prvků v půdě i rostlině. Nedostatek jednoho prvku snižuje účinnost druhého a výsledkem je nižší efektivnost hnojení. Jednou z plodin, které zvlášť citlivě reagují již na mírný nedostatek živin, je ozimá řepka. Pokles výnosu a snížení obsahu tuku jsou častým jevem nízké úrovně výživy.

OBSAH DUSÍKU V PÍCI LUČNÍHO POROSTU PŘI POUŽITÍ ROZDÍLNÝCH SYSTÉMŮ HNOJENÍ

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Poulík Zdeněk Obsah dusíkatých látek, zvláště bílkovinné povahy, patří k nejvýznamnějším ukazatelům kvality objemné píce. Lze jej ovlivnit celou řadou faktorů, z nichž k nejvýznamnějším patří dusíkaté hnojení, zahrnující dávku živiny, druh hnojiva a termín a způsob jeho aplikace.

ZMĚNY OBSAHU MINERÁLNÍHO A MINERALIZOVATELNÉHO DUSÍKU BĚHEM VEGETACE VYBRANÝCH ZELENIN

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Pavlíková Daniela, Tlustoš Pavel, Najmanová Jana Otázky optimální výživy dusíkem jsou diskutovány již řadu let. Velká pozornost je věnována stanovení obsahu a dynamice minerálního N, ale i obsahu mineralizovatelného N - dusíku, který se během vegetace uvolní mineralizačními procesy, a využití těchto údajů pro určení dávky N k plodinám (Vaněk et al., 1995, 1996, 1997 a Petr et al., 1995).

DYNAMIKA FRAKCÍ MINERÁLNÍHO A MINERALIZOVATELNÉHO N HNĚDOZEMÍ V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Němeček Radek, Vaněk Václav, Najmanová Jana Podrobnější studie dynamiky přeměn dusíku v půdách ukazují, že kromě minerálního N se na výnosech podílejí lehce hydrolyzovatelné formy organického N. Kvantifikovat množství mineralizovatelného N během vegetace by poskytlo důležité údaje pro optimalizaci výživy rostlin.

OPTIMALIZÁCIA N-VÝŽIVY PRI PRODUKČNOM HNOJENÍ OZIMNEJ PŠENICE

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ložek Otto, Fecenko Ján Problematika optimalizácie dusíkatej výživy ozimnej pšenice je riešená v rámci projektu č. ŠO/95/5145/015 s názvom “Ekologická a technologická optimalizácia rastlinnej výroby” v koordinácii s VÚRV v Piešťanoch.

Použití dusíkatých hnojiv na travních porostech

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

KRÁLOVEC Josef Oproti plodinám na orné půdě mají louky a pastviny řadu zvláštností, mezi něž patří mj. různorodost smíšeného porostu a vzhledem k jeho neustálému růstu také v podstatě nepřetržitý nárok na přísun živin během celého vegetačního období. V této souvislosti má pak specifický význam právě dusík, který bezprostředně působí nejen na výši výnosu, ale i na kvalitu píce.

Ověření metod optimalizace dusíkatého hnojení k oz. pšenici

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Chrbolka Tomáš Polní výživářské zkoušky k ověření optimalizace dusíkatého hnojení byly založeny jako přesné jednoleté na dvanácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ v letech 1996 a 1997 (viz tab.). Účelem sledování bylo ověřit optimálního množství a rozložení dusíkatého hnojení k ozimé pšenici.

DOSTUPNOST A VYUŽITÍ ZÁSOBY DUSÍKU Z RŮZNÝCH HLOUBEK PŮDNÍHO PROFILU V ZÁVISLOSTI NA ROZVOJI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU PLODIN

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Haberle Jan Půda obsahuje různé množství přístupného dusíku (většinou v nitrátové a čpavkové formě - Nmin) v závislosti na půdně-klimatických podmínkách, dávkách organických a průmyslových hnojiv a systému hospodaření na jednotlivých pozemcích. Z ekonomických i ekologických důvodů je účelné zohlednit tuto zásobu dusíku při určování dávek a termínů aplikace dusíkatých hnojiv.

ÚRODA ZRNA KUKURICE V ZÁVISLOSTI OD HNOJENIA DUSÍKOM

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Fecenko Ján, Ložek Otto Kukurica má vysoké nároky na živiny, najmä na dusík. Okrem iných faktorov je to determinované aj tým, že úrodou 1 t odoberie približne toľko dusíka ako pšenica, ale dáva podstatne vyššie úrody. Vysoké úrody poskytuje najmä na pôdach v tzv. “starej sile” s dobrou zásobou všetkých živín.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info