Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

ÚOHS povolil fúzi firem Karlovarské minerální vody a HBSW

3. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

(Rozšíreno o poslední odstavec) BRNO 3.brezna (CTK) - Fúzi akciových spolecností Karlovarské minerální vody (KMV) se sídlem v Karlových Varech a HBSW se sídlem v Bynove povolil s omezením Úrad pro ochranu hospodárské souteže (ÚOHS). Ke spojení došlo koupí 246.781 kusu akcií KMV nizozemskou spolecností Ronaldsay B.V. od lucemburské firmy Recholding S.A. CTK to sdelil mluvcí úradu Ivo Skoumal.

Sněmovna by se měla zabývat zákonem o vypouštění odpadních vod

1. 2. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Snemovna by se mela zabývat zákonem o vypouštení odpadních vod PRAHA 1.února (CTK) - Zmenu pravidel pro výpocet poplatku za znecištování povrchových vod tak, aby velcí znecištovatelé byli motivováni k výstavbe cisticek, predpokládá vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštení odpadních vod. Touto predlohou by se mela zabývat Poslanecká snemovna na své únorové schuzi, která má zacít v úterý.

Chabařovičtí rybáři bojují s ledem na chovných rybnících

1. 2. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Chabarovictí rybári bojují s ledem na chovných rybnících CHABAROVICE (okres Ústí nad Labem) 1.února (CTK) - Zamrzlé prítoky do chovných rybníku dnes prosekávali sekerami rybári v Chabarovicích na Ústecku. Zajistili tak kyslík pro zhruba tri tisíce kilogramu násady kapru, línu a candátu. CTK to dnes rekl Jirí Malinský z Ceského rybárského svazu v Chabarovicích.

Záplavy způsobily zlínským rybářům škody přes milión korun

31. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Záplavy zpusobily zlínským rybárum škody pres milión korun ZLÍN 31.ledna (CTK) - Škody pres milión korun zpusobily lonské záplavy sedmnácti stovkám clenum Moravského rybárského svazu ve Zlíne. Na dnešní výrocní schuzi místní organizace rybáru to CTK uvedl její predseda Karel Tihelka. "Pomoci si musíme sami, žádné dotace jsme nedostali.

Loňské záplavy způsobily Povodí Odry škody za 17 miliard korun

22. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Lonské záplavy zpusobily Povodí Odry škody za 17 miliard korun OSTRAVA 22.ledna (CTK) - Na 17,4 miliardy korun vycíslila škody z lonských nicivých záplav a.s.Povodí Odry, které je rozlohou 6252 kilometru ctverecních nejmenším ze ctyr povodí v Ceské republice. Cervencové povodne zasáhly 202 mest a obcí ve spádové oblasti oderského povodí.

Evropské státy proti povodním na Rýně

22. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Evropské státy proti povodním na Rýne ROTTERDAM (Nizozemsko) 22.ledna (CTK) - Evropské státy ležící v povodí Rýna, jež byly zasaženy katastrofálními povodnemi v letech 1993 a 1995, hodlají spolecne s Evropskou unií investovat do roku 2002 asi 24 miliard nemeckých marek (kolem 470 miliard Kc) do protipovodnové ochrany.

Havel podepsal novely zákonů o vodách a o zbraních a střelivu

21. 1. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Havel podepsal novely zákonu o vodách a o zbraních a strelivu PRAHA 21.ledna (CTK) - Prezident Václav Havel dnes podepsal parlamentem schválené novely zákonu o vodách a zbraních a strelivu. CTK to dnes sdelil mluvcí prezidenta Ladislav Špacek. Novela zákona o vodách nove upravuje zákaz cinností ve vodních ochranných pásmech, které by mohly ohrozit vodní zdroj.

VLIV ÚHRNU DEŠŤOVÝCH SRAŽEK NA DYNAMIKU NÁ-RŮSTU BIOMASY TRAVNÍHO POROSTU NA ORNÉ PŮDĚ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dešťové srážky jsou rozhodujícím klimatickým faktorem, který ovlivňuje dynamiku nárůstu biomasy a výnosnost porostu (KLESNIL et al.,1982; REGAL, VESELÁ, FOGL, 1984; VELICH et al., 1994 aj.). REGAL, VESELÁ, FOGL (1984) uvádějí, že dynamika nárůstu píce je ovlivněna nejen úhrnem srážek, ale také jejich rozdělením během vegetace. Podle KRAJČOVIČE, REGA-LA (1976) vyprodukuje přírodní travní porost na každý 1 mm srážek 1,5 až 2,0 g.m-2 sušiny. KO-PECKÝ (1928) vymezil podle potřeby vláhy přirozené oblasti pro travní porosty izohietou 650 mm, z čehož 350 mm má připadnout na vegetační období.

DUSÍK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

27. 11. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Tlustoš Pavel, Balík Jiří, Hanč Aleš V pohledu laické veřejnosti patří zemědělství mezi odvětví, která se podílejí na znečišťování našeho životního prostředí bez ohledu na to, zda se jedná o přirozený koloběh živin či úmyslné nebo, možná přesněji řečeno, neuvážené opatření během vegetační periody nebo při chovu hospodářských zvířat.

Z konference "Povodně a krajina`97" doporučení k zákonu o vodách

14. 11. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Z konference "Povodne a krajina`97" doporucení k zákonu o vodách BRNO 14.listopadu (CTK) - Vecný zámer zákona o vodách by mel být predložen k projednání vládou ješte do konce listopadu. Vyplynulo to dnes ze záverecné diskuse dvoudenní konference "Povodne a krajina`97". Konference, jíž se zúcastnilo na 350 odborníku z CR, reagovala zejména na letošní nicivé povodne.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info