Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Koncentrace těžkých kovů v Tise poklesla

12. 3. 2000 | Zdroj: České noviny | Článek Článek

Ceské noviny 12.3.2000 Koncentrace težkých kovu v Tise poklesla BUKUREŠT/BUDAPEŠT 12. brezna (CTK) - Koncentrace težkých kovu v Tise je tri dny po protržení hráze u odkalovací nádrže u státního dolu Baia Borsa v severním Rumunsku nižší než limity, které pripouští EU. Ve svém komuniké to dnes oznámilo rumunské ministerstvo životního prostredí.

Bude o vodě rozhodovat Kužvart, či Fencl?

2. 3. 2000 | Zdroj: Mladá fronta Dnes | Článek Článek

MF Dnes 2.3.2000 Bude o vodě rozhodovat Kužvart, či Fencl? Praha - Mezi ministry životního prostředí a zemědělství Milošem Kužvartem a Janem Fenclem se rozhořel spor o to, kdo získá významné pravomoci pro využívání povrchových a podzemních vod. Fencl je už čtvrtým ministrem, s nímž se Kužvart dostal do názorového střetu. O co jde?

Kanada už zakázala vývoz

1. 3. 2000 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 1.3.2000 Kanada už zakázala vývoz Dramatický pokles hladiny severoamerických Velkých jezer prinutil pred nekolika mesíci kanadskou vládu, aby s konecnou platností zakázala z nich odcerpávat pitnou vodu ve velkém. Jezera Ontario, Erie, Huron, Michigan a Horejší predstavují 20 procent svetových zásob sladké vody.

Polovinu planety postihne sucho

1. 3. 2000 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 1.3.2000 Polovinu planety postihne sucho Voda pokrývá téměř tři čtvrtiny povrchu Země. Jenže teď už jí na světě není dost. Sandra Postelová, americká hydroložka, klade ve své knize Může zázrak zavlažování vydržet? zásadní otázku: kdy naplno propukne vodní kolaps. Celých 97 procent světových zásob vody tvoří slaná voda oceánů, další dvě procenta mají podobu ledového krunýře na obou pólech.

Vyschlé řeky mohou vyvolat světový potravinový kolaps

1. 3. 2000 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 1.3.2000 Vyschlé řeky mohou vyvolat světový potravinový kolaps Alexandr Petrželka Vysychání řek vlivem klimatických podmínek je v přírodě odedávna běžný jev. Zato jejich mizení působením lidské činnosti je úkaz teprve posledních desetiletí. Zavlažování, které se v nedávné minulosti zdálo být jedním z klíčů ke zvýšení zemědělské produkce, nese své zhoubné důsledky.

Asi patnáct tisíc Rumunů v deltě Dunaje ...

1. 3. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN 1.3.2000 Strucne Asi patnáct tisíc Rumunu v delte Dunaje, kterí nemohou používat místní vodu kvuli její kontaminaci kyanidem, který 30. ledna unikl z dolu Aurul poblíž severorumunského mesta Baia Mare, bude zdarma dostávat minerální vodu a ockování proti žloutence.

K žalobám našich nepřátel

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

K žalobám našich neprátel V posledním období se v tisku, rozhlasu i televizi objevila celá rada informací, které byly více ci méne skrytým útokem na myslivce, hlavním úkolem bylo zdiskreditovat cinnost myslivcu a postavit cleny CMMJ na úroven vrahu a pytláku zvere.

Záchrana koroptve polní pomocí rodičovských párů

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Byly doby, kdy se téměř z každé meze, políčka i pole ozývalo čiřikání koroptve polní, zejména v toku a v době, kdy se kvočny staraly o kuřátka nebo svolávaly hejnko. Podle statistických údajů se celkový počet žijících jedinců odhadoval v roce 1935 v bývalém Československu na 6 milionů, v roce 1963 klesl na 400 tisíc kusů a v roce 1996 již jen na několik desítek tisíc jedinců v celé České

Myslivost ve společnosti Lesy Hluboká n.Vlt., a.s.

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Myslivost ve spolecnosti Lesy Hluboká n.Vlt., a.s. V nádherné jihoceské krajine na levém brehu Vltavy, v oblasti s bohatou lesnickou a mysliveckou tradicí provozuje myslivost ve dvou bažantnicích Borek a Vltava akciová spolecnost Lesy Hluboká nad Vltavou.

Cizorodé látky u lovné zvěře

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Sledování cizorodých látek u lovné zvěře má zásadní význam nejenom pro lovnou zvěř, ale i pro člověka samotného. Zvěř pobývající trvale v přírodním prostředí je nejlepším bioindikátorem jeho skutečného stavu. Vyšetřením zvěře lze nejlépe monitorovat rozsah postižení přírodního prostředí pesticidy i těžkými kovy.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info