Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Asi patnáct tisíc Rumunů v deltě Dunaje ...

1. 3. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN 1.3.2000 Strucne Asi patnáct tisíc Rumunu v delte Dunaje, kterí nemohou používat místní vodu kvuli její kontaminaci kyanidem, který 30. ledna unikl z dolu Aurul poblíž severorumunského mesta Baia Mare, bude zdarma dostávat minerální vodu a ockování proti žloutence.

K žalobám našich nepřátel

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

K žalobám našich neprátel V posledním období se v tisku, rozhlasu i televizi objevila celá rada informací, které byly více ci méne skrytým útokem na myslivce, hlavním úkolem bylo zdiskreditovat cinnost myslivcu a postavit cleny CMMJ na úroven vrahu a pytláku zvere.

Záchrana koroptve polní pomocí rodičovských párů

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Byly doby, kdy se téměř z každé meze, políčka i pole ozývalo čiřikání koroptve polní, zejména v toku a v době, kdy se kvočny staraly o kuřátka nebo svolávaly hejnko. Podle statistických údajů se celkový počet žijících jedinců odhadoval v roce 1935 v bývalém Československu na 6 milionů, v roce 1963 klesl na 400 tisíc kusů a v roce 1996 již jen na několik desítek tisíc jedinců v celé České

Myslivost ve společnosti Lesy Hluboká n.Vlt., a.s.

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Myslivost ve spolecnosti Lesy Hluboká n.Vlt., a.s. V nádherné jihoceské krajine na levém brehu Vltavy, v oblasti s bohatou lesnickou a mysliveckou tradicí provozuje myslivost ve dvou bažantnicích Borek a Vltava akciová spolecnost Lesy Hluboká nad Vltavou.

Cizorodé látky u lovné zvěře

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Sledování cizorodých látek u lovné zvěře má zásadní význam nejenom pro lovnou zvěř, ale i pro člověka samotného. Zvěř pobývající trvale v přírodním prostředí je nejlepším bioindikátorem jeho skutečného stavu. Vyšetřením zvěře lze nejlépe monitorovat rozsah postižení přírodního prostředí pesticidy i těžkými kovy.

Intenzivní chovy jelenovitých I.

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

historické aspekty Intenzivní chovy jelenovitých, tedy při respektování základního a nejobvyklejšího současného členění, chovy oborní a farmové, mají velmi dlouhou historii, poměrně dynamickou současnost a poněkud nevyjasněnou budoucnost, která je zdrojem mnoha polemik a diskusí.

Možnosti zvyšování úživnosti honiteb a dotační politika státu

28. 2. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Tímto článkem bych rád alespoň v hrubých rysech informoval mysliveckou veřejnost o možnosti využití "dotační politiky" Ministerstva životního prostředí ČR - Programu péče o krajinu - pro zvyšování úživnosti polních a smíšených honiteb. Některé vypsané dotační tituly lze totiž mimo jejich hlavního poslání s úspěchem využít právě ke zvýšení úživnosti honiteb.

Kužvart s Fenclem se opět přou o kompetence k vodě

28. 2. 2000 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 28.2.2000 Kužvart s Fenclem se opet prou o kompetence k vode Stanislav Ptácník Nové kolo meziresortních tahanic o rozdelení kompetencí ve vodním hospodárství propuklo mezi Ministerstvem životního prostredí (MŽP) a Ministerstvem zemedelství (MZe).

Nikoli sůl, ale voda bude nad zlato

25. 2. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN 25.2.2000 Nikoli sůl, ale voda bude nad zlato Voda je drahá a její cena bude dále stoupat. Dokonce strměji než u jiných výrobků a služeb. Nikdo si zároveň netroufá odhadnout, kdy se zdražování zastaví. Praha - Metr krychlový vody stál loni v průměru už bezmála 31 korun. Proti předchozímu roku se průměrná cena za vodné a stočné zvýšila o 12 procent.

Vodní zákon má dvě varianty

24. 2. 2000 | Zdroj: Zemědělec | Článek Článek

Agrární deník (Agroweb) 24.2.2000 Vodní zákon má dve varianty Dve verze návrhu vodního zákona, jedna s kompetencemi podrízenými ministerstvu životního prostredí (MŽP), druhá naopak s kompetencemi ve veci vodního hospodárství plne na ministerstvu zemedelství (MZe), to je výsledek dlouholetého sporu mezi obema rezorty.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info