Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Medailové trofeje muflonů do Lysé n/L. 2000

7. 11. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Mufloní trofeje jsou poměrně jednoduše hodnotitelné, přitom jich máme relativně dostatek, i když bohužel těch slabších, u nichž se proto většinou pro katalog přebíraly naměřené hodnoty z okresních chovatelských přehlídek. Celkem je v katalogu z mezinárodní výstavy Natura Viva 2000 konané v Lysé nad Labem uvedeno 787 trofejí našich muflonů oceněných některou z medailí.

Predátoři v myslivosti

7. 11. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Ve dnech 1. - 2. září 2000 proběhla celostátní konference se zahraniční účastí. Této konference se zúčastnilo zhruba 60 účastníků. K nejzajímavějším referátům patřil referát přednesený panem Pavlem Hellem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitře na téma "Velcí masožravci (Carnivora) v kulturní krajině". Velcí masožravci, resp. šelmy, tzn.

Vliv predace kání a lišky na populaci drobné zvěře

7. 11. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

V únorovém čísle časopisu Myslivost byl publikován příspěvek Kouzlo večera, autora Jiřího Žambocha. Autor se kromě svého, jistě podivuhodného, loveckého úspěchu zamýšlí také nad predačním tlakem a ostatními faktory ovlivňujícími početnost několika živočišných druhů, především drobné zvěře.

Beseda o myslivosti v Parlamentu ČR

7. 11. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Dne 8.9.2000 proběhlo na půdě Parlamentu ČR zasedání Myslivecké rady ČMMJ. Hostiteli byli Ing. Palas, předseda zemědělského výboru, Ing. Holík - tajemník zemědělského výboru, Dr. Vaněk - odborný asistent Ing. Palase a Ing. Josef Mandík, předseda podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství. Ze strany ČMMJ se zúčastnili všichni členové MR ČMMJ včetně zástupce LČR Ing. Krchova.

Nelegální těžba dřeva ohrožuje lesy

6. 11. 2000 | Zdroj: Silvarium | Článek Článek

Neuplyne snad týden, aby Česká inspekce životního prostředí nemusela vyšetřovat případ nelegálního vykácení lesa. Inspekce právě zjišťuje podrobnosti několika případů. Například na Královéhradecku kdosi vykácel šest hektarů lesa, na Havličkobrodsku dokonce sedmnáct hektarů. Ze statistik inspekce přitom jednoznačně vyplývá: nelegální devastující těžby dřeva rok od roku přibývá.

Regenerace lesů Lužických hor přišla na 22 miliónů korun

6. 11. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Projekt regenerace lesů v Lužických horách, který pomáhá obnovit zničené původní lesy na severu Čech, je u konce. Kromě ČR se něm podílela i Evropské unie prostřednictvím programu Phare Přeshraniční spolupráce, který přispěl 11 milióny korun (310 tisíc eur). Dnes to řekl Dušan Ondrejička z Delegace Evropské komise s tím, že podpora představovala 50 procent celkových nákladů.

Znečišťovatelé přírody zaplatili loni na pokutách 60 miliónů

6. 11. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Česká inspekce životního prostředí provedla loni 16.125 kontrol a vydala více než 8000 rozhodnutí.Inspektoři uložili 2119 pokut v celkové výši přes 60 miliónů korun. Největších přestupků se dopustili znečišťovatelé ovzduší,kteří za nadlimitní vypouštění emisí zaplatili na pokutách 24,5miliónu korun. Novinářům to dnes řekl ředitel inspekce Petr Soukup.

Vyhláška MŽP č.360/2000 o náhradách škody způsobené chráněnými ž

6. 11. 2000 | Zdroj: Sbírka zákonů ČR | Článek Článek

360 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 2. října 2000 o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst.

Liberecká firma zřejmě nezabezpečila radioaktivní materiál

3. 11. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) liberecká společnost Lites, která vyrábí požární signalizaci, zřejmě porušila atomový zákon, neboť dostatečně nezabezpečila radioaktivní materiál. Míru pochybení posuzuje policie i pracovníci SÚBJ. Oznámil to dnes náměstek pro radiační ochranu úřadu Zdeněk Prouza. Neznámý pachatel totiž ukradl 22.

Lesy doplácejí na špatnou ekonomiku

3. 11. 2000 | Zdroj: Silvarium | Článek Článek

Zastupitelé diskutovali o problematickém hospodaření v obecních lesích. Malšice vlastní 470 hektarů, které spravuje akciová společnost Lesy Tábor. "Na základě kritiky zastupitelů a občanů bude vykonán nezávislý audit. Celkový stav lesů je spíše průměrný, ale jsme si vědomi, že by se mnohé mohlo zlepšit. Přestože nedostatky nejsou zásadního rázu, problémy jsou v ekonomice.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info