Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Tajemství vzniku loveckých žetonů

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Za lovecké žetony se označují medaile, které ve dvacátých letech 18. století dal razit F. A. hrabě Sporck na památku přijetí císaře Karla VI. do jím v r. 1695 založeného Řádu sv. Huberta. Celkem neznámá a proto překvapující je historie vzniku těchto medailí. Císař Římské říše Karel VI. se teprve po 12 letech panování rozhodl, že se dá v r. 1723 korunovat za českého krále.

NATURA VIVA 2000 Lysá nad Labem

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Po roce se v Lysé nad Labem na společné výstavě opět sešli myslivci, rybáři a včelaři. Ve dnech 25. 5. - 4. 6. se na místním výstavišti konal další ročník již tradiční výstavy těchto tří oborů, letos nazvaný NATURA VIVA 2000. Oproti předchozím rokům se právě proběhlá výstava honosila přívlastkem mezinárodní.

Toulaví psi a kočky

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Jedním z častých témat skandalizace činnosti myslivců je odstraňování toulavých a opuštěných psů a koček z honiteb. Media většinou pouze prezentují emotivní vystoupení domnělých poškozených majitelů zvířat, aniž by se na tuto problematiku někdo podíval objektivně.

Škody zvěří - dlouhodobý problém

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět hospodářství | Článek Článek

Dne 22. 3. 2000 uspořádala Lesní ochranná služba VÚLHM Jíloviště - Strnady ve spolupráci s Lesnickou fakultou ČZU Praha pravidelný každoroční celostátní seminář ”Škodliví činitelé v lesích Česka”, tentokrát ročník 1999/2000.

Odborná exkurze - za tetřevem hlušcem do Polska

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V září loňského roku proběhla na pozvání Prof. Romana Dziedzice z Akademii Roľnicze v Lublinu myslivecko - lesnická exkurze posluchačů Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (FLD MZLU), které se zúčastnili tři studenti - M. Ernst, J. Žák a P. Zajpt - jinak též diplomanti Ústavu ochrany lesů a myslivosti FLD MZLU.

Ztráty na zvěři způsobené provozem na pozemních komunikacích

26. 6. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Každoročně dochází na dálnicích a silnicích v České republice v důsledku střetů motorových vozidel ke značným ztrátám na zvěři a škodám na motorových vozidlech, někdy i s tragickými následky pro účastníky dálničního i silničního provozu. K 31. 12. 1999 je v celé České republice v provozu 500 km dálnic a 55 tisíc km ostatní silniční sítě, což je průměrná hustota silniční sítě v evropském měřítku.

Je vláda víc ekologická než předchozí?

24. 6. 2000 | Zdroj: Mladá fronta Dnes | Článek Článek

Václav Šmejkal, ředitel Centra pro evropskou integraci Hospodářské komory: Více než 87 procent podnikatelů v našem průzkumu odpovědělo, že vláda nedělá dost, aby firmy informovala o ekologických nárocích členství v EU a pomohla jim.

Ekologie: na některé své sliby kabinet zapomíná

24. 6. 2000 | Zdroj: Mladá fronta Dnes | Článek Článek

Ekologie bude jedním z pilířů naší politiky, tvrdila sociální demokracie před volbami. "Životní prostředí bude mít větší význam než dosud," sliboval novopečený předseda vlády Miloš Zeman, když v červenci 1998 uváděl do funkce ministra životního prostředí Miloše Kužvarta.

V Plzeňském kraji poklesl počet hnízdících labutí o polovinu

22. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Téměř dvojnásobně poklesl letos oproti minulému roku počet hnízdících labutích párů v Plzeňském kraji. Ochránci ptactva napočítali o minulém víkendu v pětiokresech kraje jen 28 hnízdících párů a 128 mláďat. ČTK to dnes řekl vedoucí záchranné stanice ptactva v Plzni Karel Makoň. "Sestupující trend pozorujeme již v posledních třech letech,ale letos je neobvykle nízký počet mláďat zarážející.

Poslanci EP jednali o rozšiřování EU a životním prostředí

21. 6. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Poslanci EP jednali o rozširování EU a životním prostredí Ceská republika má co do jaderné bezpecnosti nejprísnejší predpisy v Evrope. Za deset let se jí podarilo plne vyrovnat evropské legislative, rekla durazne clenum Výboru pro životní prostredí, zdravotnictví a ochranu spotrebitelu Evropského parlamentu v Bruselu predsedkyne ceského Státního úradu pro jadernou bezpecnost (SÚJB) Dana Drábová.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info