Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Kde se daří tetřevům

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Podle zkušeností rakouských myslivců se tetřevům dříve nejlépe dařilo v selských lesích, kde se z lesnického hlediska hospodařilo ne právě dobře. Lesy byly prořídlé, zbavené klestu, někdy se v nich i páslo. Slunce však mělo přístup k půdě, kde se dařilo důležité potravě tetřevů - borůvkám a brusinkám. Tento stav se však v poválečných letech změnil.

Ke kvalitě mysliveckého vzdělávání

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V lednu t. r. se ve Štrasburku sešli zástupci mezinárodní odborné skupiny "Myslivost, rybářství a životní prostředí", aby projednali systém výchovy a dalšího vzdělávání myslivců. Grémium, ve kterém jsou zastoupeni představitelé mysliveckých spolků jednotlivých států EU, se pravidelně schází již od roku 1985. Základním tématem jednání byla výuka a vzdělávání myslivců v zemích EU.

Vyhynul kozorožec pyrenejský

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Poslední samice vzácného kozorožce pyrenejského (Capra pyrenaica) byla nalezena uhynulá. Tím v přírodě vyhynul vzácný druh kozorožce, který žil pouze v horách Španělska, a Evropa je ochuzena o další druh atraktivní zvěře. Přitom ještě před několika lety byl kozorožec pyrenejský oblíbeným středem pozornosti loveckých turistů.

SILVA REGINA 2000 - opožděné ohlédnutí

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Počátkem dubna, přesněji ve dnech 2. - 6. 4., se na brněnském výstavišti konal 6. ročník mezinárodního lesnického veletrhu SILVA REGINA, tentokrát s dodatkem 2000. O jeho přípravě a programu jsme informovali v březnovém a dubnovém čísle Světa myslivosti. Bohužel se nám nepodařilo včas přinést zprávu o jeho průběhu, a proto se k němu na tomto místě, byť se zpožděním, ještě vracíme.

Italský ohař (Bracco italiano)

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Chovatelská stanice "Od Melmatěje", Rokycany V září loňského roku byli do ČR dovezeni první dva jedinci jednoho z italských národních plemen - italského ohaře (Bracco italiano). Jedná se o fenu a psa, kteří jsou sourozenci a pocházejí z maďarské chovatelské stanice "Compatriota di Bonfini".

Plomby- nový způsob kontroly ulovené zvěře

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

PLOMBY - NOVÝ ZPŮSOB KONTROLY ULOVENÉ ZVĚŘE Ministerstvo zemědělství ČR (dále MZe) bude v letošním roce poprvé v terénních podmínkách zkoušet nový systém označování ulovené zvěře, který by měl vést ke zlepšení kontroly a omezení nelegálních lovů a následného nakládání s takto získanou zvěřinou. V některých evropských státech se systém používá již delší dobu, v našich podmínkách se jedná o novinku.

Celostátní seminář "Biologie jelenovitých"

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

CELOSTÁTNÍ SEMINÁR "BIOLOLOGIE JELENOVITÝCH" Asociace farmových chovu jelenovitých CR zorganizovala ve dnech 19. - 20. 4. t. r. celostátní seminár "Biologie jelenovitých". Do Hranic na Morave, kde se seminár konal, prijelo více než 100 zájemcu zabývajících se druhy jelenovitých chovanými na farmách, v oborách ci ve volnosti.

Jaký je vlastně vztah mezi lidmi a zvěří?

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

JAKÝ JE VLASTNE VZTAH MEZI LIDMI A ZVERÍ? Tuto otázku pokládám sám sobe stále casteji a odpoved na ni je vždy stejne zdrcující. Je jednoznacne falešný. Na jedné strane totiž halasne pristupujeme k Úmluve o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volne žijících živocichu a plane rostoucími rostlinami, CITES a deklarujeme jako všechny smluvní státy, že volne žijící živocichové a plané rostliny jsou

LČR: Je nutné nastolit rovnováhu mezi zvěří a lesem

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

Jako příloha květnového čísla Světa myslivosti byl zveřejněn výtah ze Směrnice k výkonu práva myslivosti v honitbách LČR (dále Směrnice). Protože se jedná o dokument, jehož praktické naplnění může mít zásadní dopad na budoucnost české myslivosti, požádali jsme o rozhovor na toto téma generálního ředitele Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiřího Olivu. J. Ř.

Nejstarší lesnický a myslivecký slovník v Čechách

26. 6. 2000 | Zdroj: Svět myslivosti | Článek Článek

V arcibiskupské tiskárně F. K. Hladkého v Praze byl kolem roku 1760 vytištěn Wald-, Forst- und Jägerey-Lexikon ... (Lesnický a myslivecký slovník naučný), který patří mezi nejstarší lesnicko-myslivecké slovníky. V určení přesného data vydání slovníku panují rozpaky: na titulní stránce knihy je uveden rok 1764, avšak do inventáře univerzitní knihovny byla kniha zapsána už v roce 1760.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info