Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Přehled právních předpisů platných k 31.3.1998 (1. část)

31. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Vybrané právní predpisy pro podnikání vydané ve Sbírce zákonu (platné k 31. 3. 1998) (1. cást) Úvod Pri zpracování prehledu právních predpisu, který je vám predkládán, byl za základ vzat podnikatel, který vstupuje do právních vztahu at už obchodních, ci jiných s druhými subjekty. Jsou zde zahrnuty i právní predpisy upravující vztahy podnikatelu ke státním orgánum (dane, poplatky a.j.).

Povodně loni stály státní lesy téměř 300 miliónů korun

29. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Povodne loni stály státní lesy témer 300 miliónu korun HRADEC KRÁLOVÉ 29.brezna (CTK) - Státní podnik Lesy Ceské republiky (LCR), kterému lonské povodne zpusobily škody za 1,1 miliardy korun, vydal loni na odstranení následku záplav 297 miliónu korun. Pro CTK to uvedl vedoucí odboru investic státních lesu Ivan Frána. Drtivá vetšina prostredku smerovala do obnovy cest a hrazení bystrin.

Rada SFTR schválila subvencované vývozy na 2.q.1998

27. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemedelství CR tiskové oddelení V Praze dne 27.3.1998 TISKOVÁ ZPRÁVA Rada Státního fondu tržní regulace v zemedelství (SFTR) dnes schválila na 2. ctvrtletí 1998 subvencovaný vývoz másla v množství 6 580 tun, sazba zálohové subvence byla odsouhlasena ve výši 50 240 Kc/tunu. Dále schválila subvencový vývoz ostatních mlékárenských výrobku ve 2.

Podpory do zemědělství

27. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

V Praze 27.3.1998 TISKOVÁ ZPRÁVA K dnešnímu dni bylo na podporách do zemedelství celkem vyplaceno zhruba 665 miliónu korun. Z toho asi 655 mil. Kc bylo vyplaceno na podpory mimoprodukcních funkcí zemedelství, tj. na údržbu pozemku, ekologické zemedelství, na podporu chovu skotu masných plemen, ovcí a na zalesnení. 10 mil Kc bylo vyplaceno na ostatní podpory.

Na podpory zemědělství již bylo vyplaceno 665 miliónů korun

27. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Na podpory zemedelství již bylo vyplaceno 665 miliónu korun PRAHA 27.brezna (CTK) - K dnešnímu dni bylo vyplaceno na podporách do zemedelství celkem zhruba 665 miliónu korun. Z toho cinila výše podpor mimoprodukcních funkcí zemedelství 655 miliónu korun a deset miliónu korun bylo vyplaceno na ostatní podpory. CTK o tom dnes informovala tisková mluvcí Ministerstva zemedelství CR Marcela Dvoráková.

Zemědělci Zlínska získají o 10 miliónů Kč více na dotacích

27. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Zemedelci Zlínska získají o 10 miliónu Kc více na dotacích ZLÍN 27.brezna (CTK) - Státní dotaci ve výši 80 miliónu korun mohou letos získat zemedelci na Zlínsku. Podle reditele územního odboru ministerstva zemedelství ve Zlíne Františka Krejcího je to zhruba o 10 miliónu Kc více než loni. V termínu do konce února zaregistroval odbor 463 žádostí.

PGRLF již podpořil úvěry asi za 47,9 miliardy korun

26. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PGRLF již podporil úvery asi za 47,9 miliardy korun PRAHA 26.brezna (CTK) - K 24.breznu letošního roku bylo do zemedelství prostrednictvím Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) od pocátku jeho cinnosti v breznu 1994 poskytnuto již zhruba za 47,92 miliardy korun úveru.

V podpoře zemědělců je stále nejaktivnější Komerční banka

26. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V podpore zemedelcu je stále nejaktivnejší Komercní banka PRAHA 26.brezna (CTK) - Komercní banka je z hlediska podpory zemedelství stále nejaktivnejším penežním ústavem v Ceské republice. Celková výše úveru do zemedelství, které tato banka poskytla k 24.breznu letošního roku prostrednictvím Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), cinila asi 19,31 miliardy korun.

Ceny základních potravin v Indonésii vzrostly o 200 procent

18. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

JAKARTA 18.brezna (CTK) - Ceny nekterých základních potravin, zejména mléka a mlécných výrobku, vzrostly od nástupu krize až o 200 procent a staly se tak pro prumernou indonéskou domácnost takrka nedostupnými. Indonéská vláda se v dnešním prohlášení zarucila za státní dotace, které by mely srazit ceny základních potravin na prijatelné ceny.

PGRLF již podpořil úvěry asi za 47,4 miliardy korun

18. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PGRLF již podporil úvery asi za 47,4 miliardy korun PRAHA 18.brezna (CTK) - K 9.breznu letošního roku bylo do zemedelství prostrednictvím Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) od pocátku jeho cinnosti v breznu 1994 poskytnuto již zhruba za 47,44 miliardy korun úveru.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info