Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Tisková zpráva 23.4.1998

23. 4. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

V Praze 23.4.1998 TISKOVÁ ZPRÁVA 1. Informace k bramborám Státní rostlinolékarská správa vydala s úcinností od 16.4.1998 rozhodnutí o registraci prípravku NEO-STOP na bázi úcinné látky chlorprophamu k ošetrení hlíz brambor proti klícení. Touto registrací dochází k rozšírení možností dovozu ostatních konzumních brambor do CR, ošetrených v zahranicí bežne používanými prípravky na bázi chlorprophamu.

Vloni provedlo MZe 14.479 kontrol u příjemců dotací

22. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Vloni provedlo MZe 14.479 kontrol u príjemcu dotací PRAHA 22.dubna (CTK) - V lonském roce provedlo MZe celkem 14.479 kontrol u príjemcu dotací a zjistilo 486 závad, což bylo ve 3,4 procenta kontrolovaných prípadu. Zpravodaje CTK o tom dnes informovala tisková mluvcí MZe Marcela Dvoráková. V roce 1996 uskutecnilo MZe 17.

V podpoře zemědělců je stále nejaktivnější Komerční banka

20. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V podpore zemedelcu je stále nejaktivnejší Komercní banka PRAHA 20.dubna (CTK) - Komercní banka je z hlediska podpory zemedelství stále nejaktivnejším penežním ústavem v Ceské republice. Celková výše úveru do zemedelství, které tato banka poskytla k 16.dubnu letošního roku prostrednictvím Podpurného a garancního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), cinila asi 19,76 miliardy korun.

PGRLF již podpořil úvěry asi za 49,03 miliardy korun

20. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PGRLF již podporil úvery asi za 49,03 miliardy korun PRAHA 20.dubna (CTK) - Od pocátku cinnosti v breznu 1994 do 16.dubna uvolnil Podpurný a garancní rolnický a lesnický fond (PGRLF) úvery do zemedelství v celkové výši zhruba 49,03 miliardy korun. Na garance PGRLF poskytl asi 19,9 miliardy Kc a na dotace bylo jeho prostrednictvím uvolneno témer 12,4 miliardy Kc.

Zemědělci na Hodonínsku obdrží přes 27 miliónů korun dotací

20. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Zemedelci na Hodonínsku obdrží pres 27 miliónu korun dotací HODONÍN 20.dubna (CTK) - Více než 27 miliónu korun dotací, což je proti lonsku zvýšení o 42 procent, obdrží letos zemedelci na Hodonínsku. Z toho 20 miliónu Kc bude vyplaceno v rámci dotacní skupiny na provozování zemedelské cinnosti a prímá dotace na chov dojných krav s užitkovostí nad 4500 litru bude 7,5 miliónu.

V loňském roce získali vinaři přes 33 miliónů korun dotací

19. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

V lonském roce získali vinari pres 33 miliónu korun dotací PRAHA 19.dubna (CTK) - V lonském roce bylo vyplaceno na dotacích do vinohradnictví asi 33,5 miliónu korun na celkovou rozlohu 268 hektaru. Vyplývá to z informací Ministerstva zemedelství CR, které má CTK k dispozici. Dotace na hektar cinily loni 125.000 korun.

Domácí zemědělci se vracejí k pěstování brambor

17. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

ZN - 17.4.1998 Domácí zemedelci se opet zacínají vracet k bramborám a jejich pestování - Menící se prístup zpracovatelu a vyšší ceny podnítily zájem farmáru Velhartice - Obnovu zájmu západoceských velkopestitelu, kterí ješte v únoru uvažovali o výrazném snížení osázených ploch brambor, vyvolalo breznové a dubnové zvýšení cen této základní potraviny.

Do 15.dubnu poukázalo MZe na dotacích zhruba 2,25 miliardy korun

16. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 16.dubna (CTK) - Ministerstvo zemedelství poukázalo od zacátku letošního roku do 15.dubnu zemedelcum celkem asi 2,25 miliardy korun dotací. Novinárum to dnes rekl místopredseda vlády a ministr zemedelství Josef Lux.

Zemědělci vrátili asi dvě procenta z dotací na údržbu krajiny

16. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Zemedelci vrátili asi dve procenta z dotací na údržbu krajiny PRAHA 16.dubna (CTK) - Zemedelci vrátili asi dve procenta z dotací vyplácených v lonském roce ze státního rozpoctu na udržování trvalého travního porostu v marginálních oblastech. Zpravodaji CTK to rekl vrchní reditel územní sekce Ministerstva zemedelství CR Stanislav Kozák. Za rok 1996 cinily vrácené prostredky asi tri procenta.

Na povodňové škody na tocích šlo loni 430 miliónů korun

15. 4. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Na povodnové škody na tocích šlo loni 430 miliónu korun PRAHA 15.dubna (CTK) - V lonském roce bylo na odstranování povodnových škod na vodních tocích a souvisejících vodních dílech uvolneno celkem 430 miliónu korun. Z toho 330 miliónu pocházelo z prostredku Pozemkového fondu CR (PF) a 100 miliónu korun ze státního rozpoctu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info