Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Chovatelé skotu žádají roční dotace asi 1,3 miliardy korun

25. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

PRAHA 24.zárí (CTK) - Rocní dotace v celkové výši kolem 1,3 miliardy korun by považovali chovatelé skotu za primerené k tomu, aby se zastavil pokles tuzemských stavu skotu a odliv podnikatelu z této oblasti. CTK to dnes rekl predseda Svazu chovatelu strakatého skotu (SCHSS) Vít Šimon.

VÝHLEDY PRÁVA V NOVÉM TISÍCILETÍ (STUDIE)

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento příspěvek pojednává o problémech spojených s pravdě podobným vývojem práva v příštím století (a tisíciletí) v epoše „superindustriální revoluce“, v níž nyní žijeme. Ukazuje na některé fenomény, které mohou být rozhodující pro tento vývoj: zánik stálosti a éra trvalých změn (zvyšující se tempo přechodných jevů a společenských procesů), stoupající význam různých společenských skupin a jejich migrace, vytvoření byrokracie nového typu a j. Existuje reálná hrozba „šoku v budoucnosti“, kterému svět musí čelit.

STANOVENIE OBCHODNEJ POLITIKY PRI ZAVEDENÍ OBCHODNEJ ZNAČKY SPOTREBNÉHO TOVARU NA TRH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok porovnáva pôsobenie dvoch rozdielnych obchodných politík na trhu s bielou technikou. Obchodná politika založená na princípe množstevných zliav vedie k postupnému vytváraniu „regionálnych monopolov“ a likvidáciou konkurenčného prostredia s možnosťou zamedzenia tvorby cien na základe ponuky a dopytu trhu.

ÚČINNOST KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dynamika tržního hospodářství musí řešit i méně přijemné věci jakými jsou bezesporu vztahy mezi dlužníkem-úpadcem a věřiteli. Cílem konkursního řízení je poměrné uspokojení věřitelů. Novela z března 1996 přinesla řadu prospěšných změn, které se pozitivně odrážejí zejména v některých procesních úpravách a jsou v rámci konkursního řízení přínosem.

PRÁVNA ÚPRAVA V SLOVENSKOM VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článok sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú právnej úpravy v Slovenskom vinohradníctve. Tejto oblasti sa u nás začína venovať veľká pozornosť. K základným zmenám v právnej úprave došlo v nadväznosti na závažné zmeny v politickom systéme. Právna úprava reagovala na zmeny vo vlastníctve k pôde a postupne si začíname uvedomovať, že vinohradníctvo, ktoré je bezprostredne spojené s pôdou, významne ovplyvňuje ekonomiku i životné prostredie. Intenzívnu vinohradnícku výrobu musíme orientovať do vinohradníckych oblastí tak, aby boli dodržané ustanovenia Zákona č. 332/l996 Z.z.

POZNATKY K PŘEVODŮM MAJETKOVÝCH PODÍLŮ V ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTVECH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek přináší konkrétní poznatky z realizace právní úpravy převodů majetkových podílů v podmínkách zemědělských družstev České republiky, s bližším zaměřením na sledované družstvo. Nepřímo je cílem příspěvku poukázat na nedostatky a mezery v práci finančních úřadů, vážící se na danou problematiku.

POTRAVINOVÉ PRÁVO V ČR A V EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek uvádí věcné záměry zakotvené v novém zákoně o potravinách a tabákových výrobcích vč. otázky jeho slučitelnosti s legislativou EU. Příspěvek je též signálem k otevření diskuse k naplnění cílů stanovených v dokumentu Komise EU k potravinovému právu (Zelená kniha). Oblast diskuse je rozšířena i o problematiku výběru metod určení priorit při řešení harmonizace legislativy ČR s legislativou EU v zemědělství a potravinářství.

NĚKOLIK POZNÁMEK K PROBLEMATICE ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ PODLE § 178 ZÁKONÍKU PRÁCE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento příspěvek se zabývá problematikou odpovědnosti zaměstnance za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Tato odpovědnost je upravena v § 178 zákoníku práce. Příspěvek je zaměřen především na praktické dopady tohoto ustanovení zákoníku práce u jednotlivých zaměstnavatelů.

POSÍLENÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V NOVELE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá změnami právní úpravy postavení představenstva akciové společnosti v ČR. Poslední novelizace obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.z dubna 1996 posílila významným způsobem odpovědnost jednotlivých členů představenstva, zejména za škodu vzniklou na základě realizace protiprávního usnesení představenstva. Rovněž tak došlo k posílení odpovědnosti představenstva vůči valné hromadě akcionářů.

K NIEKTORÝM SPOSOBOM ZABEZPEČENIA OBCHODNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok je zameraný na právnu úpravu zabezpečenia záväzkov. Analyzuje zabezpečovacie inštitúty upravené Obchodným i Občianským zákonníkom, podrobnejšie rozoberá význam záložného práva a zmluvnej pokuty v zmluvnej praxi.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info