Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF EU ACCESSION FOR THE AUSTRIAN FARM SECTOR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Markus F. Hofreither , Martin Kniepert, Gerhard Streicher

PERSPEKTÍVY SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podolák Alojz

PŘÍSTUPY K FORMULOVÁNÍ VARIANT ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Doucha Tomáš

INTEGRAČNÍ PROCESY A AGRÁRNÍ SEKTOR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Svatoš Miroslav

PRINCIPY ADAPTACE V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ AGRÁRNÍHO SEKTORU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hron Jan

Úvodní slovo

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Předkládaný 4. svazek sborníku prací PEF v rámci tématického okruhu „Agrární perspektivy“ obsahuje referáty a příspěvky přednesené a doručené u příležitosti mezinárodní vědecké konference PEF ČZU v Praze konané ve dnech 19. a 20. září 1995 na téma „Agrární souvislosti evropské integrace“.

VYUŽITÍ VÝNOSOVÉHO POTENCIÁLU CUKROVÉ ŘEPY ZDOKONALENOU TECHNOLOGIÍ PĚSTOVÁNÍ PŘI SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTKU PRODUKCE

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cílem provozních pokusů je jednak zjištění možností snížení počtu operací při pěstování cukrovky, tím snížení nákladů na hektar nebo jednotku produktu, dále pak stanovení výnosového potenciálu cukrovky při pěstitelských variantách v provozních podmínkách. Uváděné dílčí výsledky jsou sumarizací předběžných údajů, neboť v době zpracování tohoto sdělení nebyla ještě sklizeň a evidence sklizně a technologických údajů ukončena.

POHLED NA PRODUKCI ŘEPKY V ČR A JEJÍ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pozitivní vývoj produkce a stability výnosů ozimé řepky v minulém období souvisel s realizací Systému výroby řepky (SVŘ) od r. 1983 (graf 1). V probíhající transformaci české ekonomiky se podmínkou přežití našich pěstitelů stala vedle dosažených výnosů a jejich kvality ekonomická efektivnost. Naším skromným cílem je dosáhnout minimálně 3 - 5 % míru rentability.

KOMODITNÍ PROBLEMATIKA OBILOVIN V ČR

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tržní vztahy, které se vyvíjejí po roce 1989, s sebou přinášejí staré i nové prvky, které ovlivňují obchodování s rostlinnými produkty. Při hodnocení obchodování s obilovinami v posledních dvou letech 1993 a 1994 je zřetelný vývoj tržních mechanismů a postavení jednotlivých subjektů na domácím trhu, včetně úlohy státu.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PĚSTOVÁNÍ OBILNIN

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pěstování drobnozrnných obilnin je u nás v současnosti pro prvovýrobce zajímavé a tzv. "drží" ekonomiku řady zemědělských podniků. Důvody stabilizace osevních ploch a jejich mírného nárůstu byly rozebírány na této konferenci v předcházejícím roce (Křen 1993a). I když obilniny nyní patří k lukrativním komoditám, je jejich pěstování (podobně jako u jiných plodin) spojeno s řadou aktuálních problémů. K nejvýznamnějším z nich patří:

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info