Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

PROGRAMY MAGISTERSKÉHO (INŽENÝRSKÉHO) STUDIA RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA, USA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rikoon Sandy

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pourová Marie

SYSTÉM ZABEZPEČENÍ KVALITY MASA V SRN

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Poskočilová Libuše

VIRTUÁLNÍ SYSTÉMOVĚ - HETEROGENNÍ MODEL ORGANIZACE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Palán Josef

BUDOVANIE DISTRIBUČNÝCH KANÁLOV NA AGROPOTRAVINÁRSKOM TRHU NA SLOVENSKU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nagyová Ľudmila

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI A ICH PERSPEKTÍVA V EURÓPSKEJ ÚNII

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mižičková Ludmila

STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY V POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mezera Josef

SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY POLSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ V KONTEXTU ASOCIACE S EU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Makarski Sylwester

FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI MANAŽERA V AGRÁRNÍCH SOUVISLOSTECH EVROPSKÉ INTEGRACE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Krninská Růžena

ŘÍZENÍ DRUŽSTVA POD ASPEKTEM UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY VNITRODRUŽSTEVNÍ DEMOKRACIE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Janků Martin

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info