Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

AGRÁRNÍ REFORMA JAKO PODMÍNKA (NEBO PŘEKÁŽKA) INTEGRACE UKRAJINY DO SVĚTOVÉHO OBCHODNÍHO PROSTORU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek se zabývá vlivem výsledků uskutečňování ukrajinské agrární reformy na perspektivy vstupu ukrajinského zemědělství na světový trh. Je analyzován algoritmus ukrajinské agrární reformy a jeho adekvátnost současným evropským zkušenostem při reformování zemědělství.

VÝROBA A MARKETING ORGANICKÝCH POTRAVIN

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Díky zvýšení deficitů výživy a zhoršení podmínek konvenční zemědělské výroby nabízí organické hospodaření perspektivu.Od konce 80. let se rozšířilo do Evropy a je politickým požadavkem. Rozrůstá se i celosvětově. Nabídka a poptávka po organických výrobcích stoupá. Budování účinných marketingových struktur je nicméně nedostatečné. V mezinárodním obchodě se rozvíjejí jednotlivé toky zboží, zejména výrobků „třetího světa“ prodávaných za přijatelné ceny.

VLIV ZAHRANIČNÍHO AGRÁRNÍHO OBCHODU NA UTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek se zabývá analýzou utváření tržní rovnováhy v rámci otevřené ekonomiky, která neovlivňuje světové ceny. Přesto, že realizace závěrů dohod v rámci GATT postupně liberalizuje zahraniční obchod, řada ochranářských opatření ovlivňujících utváření tržní rovnováhy na vnitřním trhu je i nadále uplatňována. Z hlediska jejich aktuálnosti je provedena analýza působení celních tarifů, importních kvót, produkčních dotací a regulace produkce.

ODHADOVANÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU PODLE PŘEDSTAV SPOTŘEBITELŮ O VENKOVSKÝCH PRODUKTECH - PŘEDSTAVA O ČESKÝCH POTRAVINÁCH V NĚMECKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Německo je největší světový dovozce potravin a zemědělských výrobků. Většina jeho importu pochází ze sousedních členských zemí EU, zatímco dodávky od východních sousedů jsou menší. Obchod s tímto zbožím může být vysvětlován cenou, výrobní kapacitou a náklady. Kromě toho Obrazy výrobků země (PCI) se v posledních letech stává více a více relevantním faktorem. PCI vznikly jako stereotypy spotřebitelů, signalizující přítomnost nebo nepřítomnost, stejně jako relevantní atributy výrobku z určité země. Znalost PCI je proto důležitá pro podniky, které chtějí odlišit své výrobky od výrobků konkurenčních firem a zemí. V tomto článku je PCI výrobků z ČR je srovnáván s příslušným PCI výrobků z Nizozemí. Dále jsou zde uvedeny zkušenosti s výrobky z těchto zemí.

HARMONIZACE ZÁKONA O POTRAVINÁCH V ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ UNII

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvěk v prvé řadě konstatuje, že národní zákony o potravinách fungovaly a fungují jako mimotarifní bariéry obchodu. Pokusy o harmonizaci zákona o potravinách v EU jsou tedy podrobovány revizi. Pozornost je dále věnována také otázce harmonizace zákona o potravinách v kontextu navrhovaného rozšíření EU o země Střední a Východní Evropy.

ZMĚNY V POLSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ BĚHEM TRANSFORMACE 1989-96

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Od r. 1989 přechází Polsko z centrálního plánování na tržní ekonomický systém. Jedním z důležitých prvků tohoto přechodu byl zahraniční obchod, jehož významnou část tvoří obchod zemědělskými a potravinářskými výrobky. Cílem příspěvku je popsat změny a problémy v zemědělském zahraničním obchodě v Polsku během transformace, se zvláštní pozorností věnovanou posledním třem letem. Je diskutován také celkový trend v zahraničním obchodě, komoditové a geografické struktuře, stejně jako popis zemědělských trendů v Evropské unii, dřívějším SSSR a zemích CEFTA.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI VÝROBKY V MAĎARSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podíl maďarského agro-potravinářského sektoru na celkovém exportu značně převyšuje podíl odvětví na HDP.Po zásadních změnách v politickém a ekonomickém systému se možnosti zahraničního prodeje se stávají stále obtížnějšími, protože s rozpuštěním RVHP jsme ztratili důležité trhy. Později snížení výroby způsobilo v některých případech nedostatek komodit, dokonce i při snížení vnitřní spotřeby.

TERITORIÁLNÁ A KOMODITNÁ EFEKTÍVNOSŤ AGROOBCHODU V SR

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Smerovanie vývoja svetového hospodárstva a výsledky národných ekonomík ovplyvňujú hlavne proces globalizácie v medzinárodnom obchode. Zvyšuje sa počet krajín, ktoré otvárajú svoje trhy obchodu a investíciam a na druhej strane sú investície voči viazaniu obchodu a voči zahraničným investíciam.

ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD A EVROPSKÁ INTEGRACE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na počátku ES hrál zemědělský sektor v integračním procesu hlavní roli.Dnes k integraci 10 středoevropských států (CE-10) s 15 zeměmi EU dochází díky zemědělským problémům obtížně.Dříve než se uskuteční rozšíření EU, musí se změnit společná zemědělská politika (CAP). Jaký typ zemědělských politik by měl CE-10 prosazovat? Diskutující se dohadují o tom, že by se měl společný trh se zemědělskými výrobky vytvořit v rámci zemí CE-10.

AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR JAKO SOUČÁST STRATEGICKÉHO VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek formuje východiska přístupu k posuzování vývoje agrárního zahraničního obchodu, představuje dosavadní vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR a faktory, které na tento vývoj působily. Reaguje dále na podíl a postavení ČR při liberalizaci světového agrárního trhu a na perspektivy v dané oblasti.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info