Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Doporučení na přijetí opatření vyplývající ze screeningu

20. 10. 1998 | Zdroj: AK ČR | Článek Článek

Z á v e r y z bilaterárního screeningu kapitoly 7 - zemedelství Brusel, 25.9. - 2O.10.1998 A) Plodiny na orné pude Doporucení na prijetí opatrení vyplývající ze screeningu: · Je nutné dopracovat a prijmout Zákon o intervencní organizaci.

Spor o letošní deficit a zelenou naftu

20. 10. 1998 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

HN 20.10.1998 Spor o letošní deficit a zelenou naftu Praha (pra) - Také zbytek ríjnového zasedání Poslanecké snemovny bude ve znamení sporu levice a pravice o hospodárskou politiku - ve hre bude opet rozpoctový deficit, i když pouze letošní, podpora vývozu a zelená nafta.

Zemědělci na severu Čech zápolí s následky katastrofální neúrody

16. 10. 1998 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 16.10.1998 Zemedelci na severu Cech zápolí s následky katastrofální neúrody Na Lounsku škody na plodinách presáhly pul miliardy korun Ackoliv se celková bilance sklizní zemedelských plodin v CR nevymyká obvyklému prumeru, jsou oblasti, které byly letos postiženy mimorádne katastrofálním suchem a neúrodou.

Generální ředitel Jihočeských mlékáren kritizuje rozhodnutí SFTR

16. 10. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Generální reditel Jihoceských mlékáren kritizuje rozhodnutí SFTR CESKÉ BUDEJOVICE 16.ríjna (CTK) - Rozhodnutí rady Státního fondu tržní regulace (SFTR) o výši podpory vývozu mlékárenských výrobku v letošním ctvrtém ctvrtletí bude pro a.s. Jihoceské mlékárny (JCM) znamenat ztrátu 100 miliónu korun.

Jednání AK ČR s MŽP ČR M.Kužvartem-situace v zemědělském odvětví

13. 10. 1998 | Zdroj: AK ČR | Článek Článek

Informace z jednání Agrární komory CR s ministrem životního prostredí CR RNDr. Milošem Kužvartem konaného dne 13.10.1998 Jednání bylo realizováno na základe požadavku prezidenta AK CR Ing.Hlavácka CSc. Za Agrární komoru vedl jednání prezident AK CR, dále se zúcastnil tajemník AK CR Ing.Jan Záhorka, Ing.František Loudát, CSc. a pracovník AK Zdenek Jindácek.

Případ pšenice

12. 10. 1998 | Zdroj: Metro | Článek Článek

Metro 12.10.1998 Prípad pšenice Opatrení ceské vlády, které od minulého pátku zamezuje dovozum madarské pšenice do CR, je do jisté míry historickým pocinem, protože na ochranu domácích zemedelcu byl poprvé použit po nekolik let ostre diskutovaný a teprve loni prijatý zemedelský zákon.

Komisia EÚ pre ošípané schválila podporu skladovania mäsa

9. 10. 1998 | Zdroj: ATIS Bratislava | Článek Článek

ATIS Bratislava Správa o trhu s jatocnými zvieratami a mäsom c. 20 / 1998 zo 9.10.1998 Komisia EÚ pre ošípané schválila podporu skladovania mäsa Krízová situácia na trhu s bravcovým mäsom vo vacšine clenských štátov EÚ, strata exportných trhov v Azii, neprehladná situácia v Rusku, velmi nízky dopyt a pád nákupných cien jatocných ošípaných si vy-nútili zásah do trhu.

Fencl: ČR musí získat lepší pozici v obchodu s Evropskou unií

8. 10. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Fencl: CR musí získat lepší pozici v obchodu s Evropskou unií KUTNÁ HORA 8.ríjna (CTK) - Ceská republika musí podle ministra zemedelství Jana Fencla otevrít jednání s Evropskou unií a Svetovou organizací obchodu (WTO) a sjednat si lepší pozici, než jakou jí prisuzují soucasné dohody.

SKOT A MLÉKO - 7. 10.1998

7. 10. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceny a jejich vývoj v CR Informace o vývoji cen v CR za uplynulých 39 týdnu roku 1998. Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ. Subjekt/ 51. týden 39. týden nárust nárust produkt - 11 1997 1998 v Kc v % CZP - mléko (mas. cena) 7.30 7.93 + 0.63 + 8.63 CPV - mléko 2 % tuku 9.46 9.

Na vyčištění rybníků v ČR je zapotřebí 20 miliard korun

7. 10. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Na vycištení rybníku v CR je zapotrebí 20 miliard korun JIHLAVA/CESKÉ BUDEJOVICE 7.ríjna (CTK) - Rybníky v CR jsou zaneseny zhruba 200 milióny metru krychlových sedimentu. Jejich vycištení by si v horizontu dvaceti let vyžádalo 20 miliard korun.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info