Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

POJETÍ ROVNOVÁHY V EKONOMICKO-EKOLOGICKÉM SYSTÉMU

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Soukup Alexandr

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA BAVORSKA

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rosochatecká Eva

VONKAJŠIE PROSTREDIE A JEHO VPLYV NA AGRÁRNU POLITIKU VÝCHODNÝCH KRAJÍN

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

A. Podolák

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU.

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Peterová Jarmila

VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Z. Pechačová, J. Hraba, F. Lorenz, G. Lee

MAKROEKONOMIČTÍ ČINITELÉ UTVÁŘENÍ NABÍDKY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mach J.

REFORMA STÁTNÍ SPRÁVY V ZEMĚDĚLSTVÍ

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Křivohlavý M.

PROBLEMATIKA PRIVATIZACE STÁTNÍCH STATKŮ V POHRANIČNÍ OBLASTI

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Koudelka M.

THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF HUNGARIAN AGRICULTURE

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

A. Kohli

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BRAINSTORMINGOVÉ HRY PŘI ANALÝZE POZNATKOVÉ BÁZE STUDENTŮ.

22. 9. 1993 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Karlíková Hana

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info