Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

K PROBLEMATICE SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V současné době se jeví jako aktuální problematika rozvoje kompetencí vysokoškolského učitele. Do této oblasti lze zařadit jak kompetence odborné, tak i pedagogické, z nichž výrazně vystupují do popředí kompetence sociálně- psychologické.

NOVÉ PRÍSTUPY K VÝCHOVE A VZDELÁVANIU ODBORNÍKOV PRE HOSPODÁRSKU PRAX (ZÁKLADNÉ ČRTY KONCEPCIE FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE)

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Prebiehajúce procesy internacionalizácie a globalizácie spoločenského a hospodárskeho života si vyžadujú uplatniť vo výchove a vzdelávaní vysokoškolských odborníkov pre hospodársku prax nové prístupy. Osobitný význam nadobúda dôraz na rozvoj schopnosti interkultúrnej komunikácie a na uplatňovanie interdisciplinárnych prístupov vo vzdelávacom procese.

NĚKTERÉ POZNATKY ZE STATISTICKÉHO ROZBORU VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF V LETECH 1994 - 1997

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autoři provádějí od roku 1994 statistické hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů o studium na PEF. Příspěvek shrnuje a zobecňuje některé výsledky těchto analýz týkajících se popisu vývojových tendencí počtu a struktury přihlášených, hodnocení jejich vstupních předpokladů ( středoškolský prospěch a maturita) i výsledků v předmětech přijímací zkoušky.

STATISTICKÁ EVALUACE ÚROVNĚ MATEMATICKÝCH ZNALOSTÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM NA PEF

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nejdůležitější součástí přijímacího řízení na všechny studijní obory PEF ČZU je písemný test z matematiky. Příspěvek shrnuje výsledky statistického rozboru bodového hodnocení příkladů, zastupujících jednotlivé tematické okruhy středoškolské matematiky, jež byly použity v přijímacím řízení na PEF pro akademický rok 1997/98. Získané poznatky budou využity jak pro úpravy obsahového zaměření přípravných kurzů z matematiky, jež katedra statistiky tradičně organizuje pro zájemce o studium na PEF, tak pro přípravu nových variant zkušebních testů.

IDENTIFIKÁCIA ŠPECIFICKÝCH LINGVISTICKÝCH ZNAKOV VO VÝROENÝCH SPRÁVACH OBCHODNÝCH ORGANIZÁCIÍ - ANALÝZA ŽÁNRU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Analýza žánru je silným nástrojom analýzy ureitých typov jazyka. Niektoré žánre majú charakteristický štýl ako aj lingvistické tvary, ktoré môžu identifikovat odborní užívatelia žánru. Noví členovia tzv. "komunity prejavu" ako sú obchodné organizácie si musia osvojit tento konvencionalizovaný štýl a príslušnú lingvistickú volbu. V tejto štúdii sa pokúsime identifikovat špecifické lingvistické znaky výrokov predsedov vo výroených správach obchodných organizácií.

PROBLÉM MÝTO-MOTORIKY ANEB VOLÁNÍ PO VIZÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současné diskuse o integraci Evropy oživily téma mýto-motoriky, tj. "pohonu" rozvoje prostřednictvím formujících/identifikačních příběhů (P. Sloterdijk). Po iniciativách radikální a postmoderní pedagogiky se problém mýto-motoriky vrací do kontextu vzdělávání a znovu vyhrocuje pozice merkantilizace a spiritualizace vzdělávání. Dotýká se i specializovaných okruhů vzdělávání, včetně hraničních oblastí ekonomického a agrárního vzdělávání.

TVORBA CURRICULA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY PRO POTŘEBY MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM NA ZÁKLADĚ EVALUACE DOTAZNÍKŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek prezentuje analýzu dotazníků, které byly v rámci výzkumného projektu zaměřeného na malé a střední firmy distribuovány v regionu severní Moravy a Slezska. Dotazníkové šetření bylo provedeno ve dvou dimenzích - zjištění úrovně cizojazyčné komunikace a interkulturního povědomí dotazovaných. Zjištěné údaje a jejich evaluace jsou výchozí bází pro dílčí výstup projektu, kterým je tvorba adekvátního curricula pro cizojazyčné vzdělávání ve firmě.

MOŽNOSTI OBCHODNÍ AKTIVITY VŠ TECHNICKÉHO TYPU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vysoká škola technického typu může získat akreditaci mezinárodní organizace IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) pro pořádání kurzů "Vysokoškolská pedagogika pro učitele inženýry podle evropských standardů". Je to další možnost distančního vzdělávání, které jednotlivci nebo instituce pak akreditované škole platí. V příspěvku je analyzován postup a podmínky získávání akreditace a uvedena skladba jednotlivých předmětů.

SYSTÉM A ORGANIZÁCIA VÝUČBY JAZYKOV NA SPU V NITRE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na vysokých školách nefilologického zamerania je jazykové štúdium zamerané na odbornú komunikáciu. Vysokoškolsky vzdelaní odborníci budú musieť v blízkej budúcnosti ovládať 2 až 3 svetové jazyky. Preto je oprávnená nevyhnutnosť zintenzívnenia a zefektívnenia cudzojazyčnej výučby. Systém jazykovej výučby na SPU v Nitre zodpovedá učebným plánom jednotlivých fakúlt.

EVROPSKÁ INTEGRACE A ÚLOHA ODBORNÉ CIZOJAZYČNÉ PŘÍPRAVY NA ČZU PRAHA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rozhodující úlohu v současném podnikatelském prostředí plném změn hraje bezesporu výchova a vzdělávání. Zejména se to pak týká VŠ s ekonomickým zaměřením, jejichž úkolem je výchova manažerů, ekonomů a podnikatelů. Především tyto školy by měly správně reagovat a přizpůsobit své vzdělávací cíle novým potřebám - a to výchově a vzdělání osobností, které budou schopny úspěšně a zodpovědně pracovat v náročných a proměnlivých podmínkách. Nedílnou součástí života ČZU Praha se staly výměny studijních a pracovních pobytů studentů a pedagogů v zahraničí. Tyto kontakty přinášející dialog a partnerskou konfrontaci na úseku vzdělávání a výzkumu, jsou chápány jako jeden z předpokladů rozvoje univerzity.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info