Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZÁJMU O AGROTURISTIKU V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Brabencová Hana

PODNIKOVÁ KULTURA V AGRÁRNÍM SEKTORU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Horalíková Marie

PERSPEKTIVY VÝVOJE EVROPSKÉ INTEGRACE Z PRÁVNÍHO HLEDISKA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vokatý Pavel

ÚVAHA O GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH SVĚTA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kuna Zbyněk

VÝVOJ ROSTLINNÉ VÝROBY V OBDOBÍ CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉHO A TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Klíma Jan, Maca Erich

ÚLOHA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ RADY EVROPY A JEJÍ REALIZACE NA PEF ČZU PRAHA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

UPLATŇOVÁNÍ MODELOVÝCH PŘÍSTUPŮ V PRAXI ROZHODOVÁNÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získal Jan

DEVELOPMENT STRATEGIES OF SERVICE ESTABLISHMENT IN A COMMUNE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kozuch Antoni

VÝZNAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ROZVOJE POTRAVINOVÉHO HOSPODAŘENÍ STÁTU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kapusta Franciszek

RECENT SITUATION IN LITHUANIAN AGRICULTURE AND SOME ASPECTS OF ITS INTEGRATION

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Jeronimas Kraujelis, Vytautas Polinuas

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info