Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

PROBLEMATIKA KLASIFIKÁCIE VIDIECKEHO OSÍDLENIA A JEHO DEMOGRAFICKÁ SITUÁCIA.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hrubý Ján

VýSLEDKY A ZAMěřENí REGIONáLNí POLITIKY V ZEMěDěLSTVí

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hrabánková Magdalena

O ETIKETĚ, ETICE SOCIÁLNÍ, NESOCIÁLNÍ A MRAVNÍ INTEGRITĚ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hauzer Karel

Koncepce Rozšířeného jazykového studia s odborným zaměřením na PEF VŠZ Praha

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

Možné strategie české zemědělské politiky před vstupem ČR do EU

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Doucha Tomáš

K SOCIOLOGICKÝM PROBLÉMŮM PŘEMĚN NAŠEHO ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burian Antonín

SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A JEJICH PODPORA.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bečvářová Věra

SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ SITUACE ŽEN V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Majerová Věra

Modelování ekologických aspektů zemědělského podniku.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získal Jan

Zásady standardizace datových prvků v oblasti zemědělství

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Wallenfelsová Helena, Štěpánová Jitka

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info