Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

NĚKTERÉ OTÁZKY KONCEPCE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE v ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Soukup Alexandr

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rosochatecká Eva

The processes of polish agriculture adaptation to the demands of market economy

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Eugeniusz Otolinski, Andrzej Kotala

Redukce spotřeby neobnovitelných a optimální využívání obnovitelných zdrojů je základem trvale udržitelného rozvoje.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kovář Jaroslav

Udržitelný rozvoj v zemědělství a liberalizace mezinárodního obchodu

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Keil Jaroslav

VYBRANÉ EKONOMICKÉ ASPEKTY CHOVU HOVADZIEHO DOBYTKA V SR

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hudák Jozef

Právní úprava ochrany životního prostředí a její vliv na činnost podnikatelských subjektů v agrárním sektoru.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Homolka Jaroslav, Homolková Jiřina

TVORBA CEN V TRANSFORMUJÍCÍCH SE EKONOMIKÁCH, VÝVOJ RUMUNSKÉHO TRHU KRMIV

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Galen Hellwarth, Norman Rask, Carl Zulauf

MONOPOLNÍ CHOVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝCH FIREM A JEHO VLIV NA POPTÁVKU PO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Havránek Jiří

Národní program obrody ukrajinského venkova a problém zachování přírodních zdrojů

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Roman Trynko, Jurij Gubeni

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info