Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

NĚKTERÉ ASPEKTY ZAČLENĚNÍ ČR DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Soukup Alexandr

K EKONOMICKOPRÁVNÍM VZTAHŮM AGRÁRNÍ politiky v ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Sochor Josef

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 1989 AŽ 1994

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Peterová Jarmila

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mach Jaroslav, Burianová Jaroslava

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Maca Erich, Klíma Jan

FORMOVANIE AGRÁRNEJ A VÝŽIVOVEJ POLITIKY SLOVENSKA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kuzma František

ÚVAHA O GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH SVĚTA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kuna Zbyněk

VÝVOJ ROSTLINNÉ VÝROBY V OBDOBÍ CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉHO A TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Klíma Jan, Maca Erich

NETARIFNÍ OPATŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hes Aleš

ÚLOHA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ RADY EVROPY A JEJÍ REALIZACE NA PEF ČZU PRAHA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info