Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

STANOVENÍ ODRŮDOVÉ PRAVOSTI DÁVEK OSIVA A MERKANTILU PŠENICE ELEKTROFORÉZOU GLIADINŮ

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Stanovení odrůdové pravosti dávek osiva a merkantilu pšenice elektroforézou gliadinů Prof. Ing. Jiří Černý, CSc. ČZU v Praze, Katedra genetiky a šlechtění Ing. Antonín Šašek, CSc. VÚRV Praha Ruzyně I. Úvod 1.

ZÁKLADY PRÁVNÍ REGULACE ČINNOSTI SEMENÁŘSTVÍ V POLSKU

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Základy právní regulace činnosti semenářství v Polsku Prof. Slawomir PODLASKI SGGW Warszawa, Katedra hodowli rošlin i nasienictwa Činnost “průmyslu osiv a sadby” reguluje v Polsku Zákon o semenářství z 22.9.1995.

REALIZACE ZÁKONA Č. 92/1996 SB. O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ VE ŠLECHTITELSKÉ A SEMENÁŘSKÉ PRAXI

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Luděk Křehlík Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace Předchůdce tohoto zákona - zákon 61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby - stanovoval pravidla pro povolování odrůd a uznávání osiva a sadby na svou dobu velmi dobře.

ZÁKON Č. 92/1996 SB. O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ PĚSTOVANÝCH ROSTLIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Postoje ÚKZÚZ k novelizaci tohoto zákona Ing. M. Houba, CSc. ÚKZÚZ v Brně, odbor osiva a sadby Praha 1. POJETÍ ZÁKONA A ÚLOHA ÚKZÚZ V přípravě zákona bylo dodrženo základní zadání - respektování předpisů EU a snaha o konformitu s obdobnými právními dokumenty západoevropských zemí s tím, že byla využita obecně daná možnost prosazení specifik příslušné země.

VET/30/97 : o změně ochr. opatření vzhl. výskytu sklintavky a ku

13. 1. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/30/97 dr. Holejšovský/2768 13.1. 1997 INFORMACE o zmene ochranných veterinárních opatrení vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky v Bulharsku Rozhodnutím Komise 96/730/EC ze dne 17.

VET/16/97: o výskytu k. m. p. v Albánii

8. 1. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/16/97 MVDr. Holejšovský/2768 8.1. 1997 INFORMACE o výskytu klasického moru prasat v Albánii Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži byla dne 11.12. 1996 zjištena 3 ohniska klasického moru prasat v severozápadní cásti Albánie, v lokalitách Balldre, Torovic a Kallmet.

VLIV ODRŮD NA SKLIZŇOVÉ ZTRÁTY CUKROVKY

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pokusy jsou prováděny poloprovozně v ZD Slatiny již od roku 1994. U dvanácti odrůd měříme biologický výnos, počet jedinců, cukernatost, technický výnos, výnos polarizačního cukru, sklizňové ztráty propadem, nevyoráním a celkové a tržby přepočtené na jeden hektar. Všechny odrůdy jsou zasety i sklizeny stejnými stroji. Při setí byl použit secí stroj BECKER a při sklizni sklizeč HOLMER. Jedna odrůda je zaseta na parcelce o šíři 48 řádků, což představuje čtyři záběry secího stroje. Jednotlivé parcelky se nacházejí na stejném pozemku vedle sebe a pěstitelská technologie je u všech odrůd stejná.

BIOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI PUPALKY DVOULETÉ

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Semena pupalky dvouleté jsou důležitou surovinou farmaceutického průmyslu. Obsahují 20 % oleje, s velmi dobrým zastoupením esenciálních mastných kyselin, z nichž jednou z nejdůležitějších je gama linolenová kyselina (7-14 %). Pupalkový olej se používá k léčení kardiovaskulárních onemocnění (snižuje hladinu cholesterolu v krvi), úspěšně se též léčí atopické ekzémy aj. Komerčně se vyrábějí přípravky ve formě želatinových kapslí.

APLIKACE VYBRANÝCH CYTOKININŮ, JAKOST A CHEMICKÉ SLOŽENÍ ZRNA PŠENICE JARNÍ

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Předkládané předběžné sdělení presentované v následujícím příspěvku je pokračováním stati „Nové cytokininové přípravky a tvorba výnosu pšenice jarní“. Usilujeme o jejich publikaci (ipřesto, že se jedná o jednoleté výsledky), proto, že jsme testovali látky zcela nové, vyvinuté Ústavem biotechnologií ČAV až v posledním roce řešení grantového úkolu GAČR 204/94/0641, kdy úkol končí, a testování látek v souvislé časové řadě s ohledem na ročníkové změny již nebude možné. Mezi novými seminativními cytokininy se však rýsují tak výrazné rozdíly v intenzitě působení, jak na výnosotvorný proces sám, tak i na pohyb látek a přeměnu látkovou, a s ní související kvalitativní změny, jejichž hodnocení bude předmětem tohoto příspěvku.

ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN NAPADENÍ BRAMBOR MANDELINKOU BRAMBOROVOU

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V letech 1992 až 95 jsme na pokusné stanici v Uhříněvsi, prováděli pokusy s odrůdovou reakcí brambor na podmínky ekologického způsobu hospodaření. Cílem bylo vyhodnotit hlavně výnosnost jednotlivých odrůd. V rámci pokusů bylo také zjištěno, napadení mandelinkou bramborovou, které je odrůdově selektivní. U některých odrůd byl zaznamenán až 100 % holožír na listech, zatímco některé byly téměř bez napadení. Proto jsme chtěli zdokumentovat citlivost jednotlivých odrůd knapadení mandelinkou, ale hlavně zjistit v čem tato citlivost spočívá.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info