Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Perspektivy vývoje českého zemědělství

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Za účasti širokého okruhu odborníků apod koordinací Ministerstva zemědělství se vsoučasné době formují názory na budoucnost českého zemědělství, vzávislosti na možných přístupech kzemědělské politice do doby případného vstupu ČR do EU. Jsou rozpracovány tři reálné advě extrémní varianty zemědělské politiky ČR, které spolu sdalšími činiteli zakládají různé scénáře budoucího vývoje českého zemědělství acelého agrárního sektoru.

Zamyšlení nad zemědělskou výrobou - 1995

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kolektiv odborných garantů dnem 14.12.1995 navazuje programově na dřívější 4tématicky podobné konference pořádané 19.6.1991, 8.12.1992, 7.12.1993 a 13.12.1994. Tyto akce se vyvíjí do bohatosti a šíře pohledů, jejich hloubky i co se týká růstu počtu účastníků a rozsahu sborníku. Přestože je konference znovu organizovaná katedrou rostlinné výroby zagronomické fakulty, přerostla již rámec fakulty. Má dnes jasně celouniverzitní význam. To jí bylo dáno do programu již od počátku, neboť měla a má za úkol:

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Prášilová Marie, Zeipelt Rudolf, Hanibal Josef

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nešetřilová Helena, Pulkrábek Jan

DELPHI - NÁSTROJ PRO VÝUKU INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ?

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Havlíček Zdeněk

INFORMATIKA NA HRANĚ CHAOSU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Halbich Čestmír

MOŽNOSTI SYSTÉMU FAMULUS PRO MODELOVÁNÍ ŠÍŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ V OVZDUŠÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Brechlerová Dagmar, Brechler Josef

MĚŘITELNOST VLASTNÍCH NÁKLADŮ VÝROBKŮ SOUKROMÝCH FAREM

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Brabenec Vladimír, Šařecová Pavla

INFORMAČNÍ SYSTÉM ČZU - STAV A POSTUP PRACÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vrana Ivan

VERTIKÁLNÍ INTEGRACE V PODNIKOVÉM MANAGEMENTU S AGRÁRNÍM PŘEDMĚTEM ČINNOSTI

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Svoboda Emil

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info