Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Krátkosrstý ohař Saint Germain

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

(Braque Saint Germain) Saintgermainský krátkosrstý ohař má ve svém původu krev francouzských krátkosrstých ohařů a pointra, plnokrevníka mezi ohaři. I když nemá stejně daleké hledání, jako král planin - pointr, je přesto nejušlechtilejším mezi francouzskými ohaři. Má rychlé, prostorné hledání, pohybuje se pružným cvalem. Je to typický ohař, elegantní, stylový, s jemným nosem.

Mongolsko - lov a ochrana divoké zvěře

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Mongolsko, které leží v centru Asie, patří mezi několik málo zemí světa, kde se setkáte v mnoha ohledech ještě s nedotčenou panenskou přírodou, nenarušenou příliš lidskou civilizací. Spolu s tím, jak lidstvo překročilo práh roku 2000 a vstoupilo na počátek 3.

Nový veterinární zákon a myslivci

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Veterinární zákon vyšel pod oznacením c. 166. Zákony rozhodne nepatrí mezi oblíbenou cetbu myslivcu, presto zákon doznává nekteré zásadní zmeny, týkající se myslivosti v nejširším smyslu. Pokusíme se upozornit na následující: Tak už v § 3, odst. 1, písm.

Hlasy přírody

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Hlasy prírody Již nekolik let je v nabídce Knihkupectví Myslivost soubor audiokazet a nyní i CD, nazvaný Hlasy prírody. Soubor obsahuje deset kazet zahrnujících celé spektrum hlasu - od hlasu zvere pres hlasy dravcu, sov a dalších ptáku, celkem pres 300 druhu, až po audiokazetu s hlasy všech našich žab.

Vývoj a předpokládané perspektivy české myslivosti

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Při hledání odpovědí na předpokládané perspektivy každého oboru lidské činnosti je nezbytné hledat poučení v jeho historii a dosavadním vývoji. Z tohoto hlediska má myslivost historii neobyčejně bohatou, neboť v jejích prvopočátcích byl vývoj zbraní pro lov volně žijících živočichů včetně ryb spojen se samotnou existencí a rozvojem lidské civilizace.

Plynulý pás krmení pro bažanty a koroptve

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

V současné době často zdůrazňujeme vysoké úlovky drobné zvěře v šedesátých a počátkem sedmdesátých let jako důsledek minimálního používání pesticidů, hnojiv a menších honů. Mám subjektivní pocit, že zapomínáme na to, že myslivci v té době daleko více zvěři zajišťovali plynulou potravní nabídku v návaznosti na tehdejší způsoby zemědělského hospodaření (viz články a zprávy z časopisu Myslivost z

Metody chovu v intenzivních chovech jelenovitých

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Pod pojmem metody chovu rozumíme v intenzivních chovech jelenovitých především individuální značení zvěře, ochočování (plachost), usmrcování (porážku zvěře v chovech farmových a lov v chovech oborních) a transport zvěře. Vzhledem k zaměření obou typů chovů jsou metody chovu poněkud odlišné. Ovšem v některých charakteristikách (např.

Chovatelská přehlídka kamzičích trofejí z loveckých sezon 1997 a

26. 4. 2000 | Zdroj: Myslivost | Článek Článek

Chovatelská přehlídka kamzičích trofejí z loveckých sezon 1997 a 1998 v Hrubém Jeseníku Kamzičí zvěř se v Jeseníkách začala pravidelně lovit až v roce 1979 a do té doby byla zvěří celoročně hájenou. Poněvadž se jednalo o zvěř vzácnou, ozdobu masivu Hrubého Jeseníku, bylo již na počátku stanoveno poradním sborem kamzičí oblasti konat chovatelské přehlídky za dvouleté období, aby se shromáždila

Ministři marně žádali o miliardy kvůli povodním

20. 4. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

Praha - Protipovodňová opatření budou stát Českou republiku miliardy korun. Čtyři ministři, kteří včera žádali vládu, aby schválila příslušné programy a uvolnila potřebné částky na prevenci povodní, neuspěli.

Vláda přijala strategii ochrany proti povodním

19. 4. 2000 | Zdroj: Agris | Článek Článek

Strategii ochrany proti povodním - společný materiál ministerstva zemědělství a životního prostředí dnes na svém jednání přijala Vláda ČR. Agris o tom informoval ministr zemědělství Jan Fencl. Druhý dokument - podpůrné programy k této strategii, však podle Fencla vláda zatím odložila a společně jej budou nově předkládat hned čtyři resorty - MMR, MŽP, MD a MZe - a to po pátém květnu letošního roku.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info