Venkov

 • Zobrazit podle
 • Regionu

Chovatelé prasat a masokombináty se dohodli na ceně

16. 3. 1999 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Chovatelé prasat a masokombináty se dohodli na cene PRAHA 16.brezna (CTK) - Producenti prasat se dohodli s majiteli masokombinátu na cene za veprové maso. Ta by se mela zvýšit ze soucasných 19-20 Kc na 26-28 Kc za kilogram živé váhy. S odvoláním na pondelní jednání ve Vetrném Jeníkove to píší dnešní Zemské noviny. Vyvézt by se melo 20.000 selat a porazit 10.000-20.

Situace a vývoj cen na trhu masa ČR v únoru 1999

15. 3. 1999 | Zdroj: VÚZE | Článek Článek

V Praze dne 8.3.1999 Ing. Josef O u r e d n í k VÚZE BIC Praha Situace a vývoj cen na trhu masa CR v únoru 1999 Po urcitých pozitivních tendencích v prubehu prvé poloviny ledna 1999 ve vývoji nabídky a poptávky na trhu zejména veprového masa, kdy docházelo k oživení cen zemedelských výrobcu nejen v CR, ale i v EU se situace v druhé polovine ledna zmenila.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1997 - 4. část

12. 3. 1999 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

4.4 Zahranicní obchod se zemedelskými a potravinárskými produkty 4.4.1 Obecná charakteristika základních tendencí v agrárním zahranicním obchodu V roce 1997 se pasivní saldo agrárního zahranicního obchodu (kapitoly 1 až 24 celního sazebníku) snížilo proti roku 1996 o 1 424 mil. Kc, neboli o 6,4 %. Vývoz agrárních komodit vzrostl o 5 941 mil. Kc, tj. o 17,7 % a dovoz byl vyšší o 4 517 mil.

Současné pohledy na standardizaci kvality masa jatečných prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Současný masný průmysl v rostoucí míře vyžaduje standardní, kvalitní surovinu, tj. jatečná prasata o vyrovnaných rozměrech a jakosti masa. Důvodů pro tento požadavek je celá řada. Výkonné automatizované linky jsou dimenzované na určitý rozměr zvířat; jsou-li porážena prasata odlišných rozměrů, vždy nastávají problémy. Úzkými profily jsou zejména vstup do V-dopravníku, pařicí zařízení, výška závěsných drah, nastavení automatických nástrojů, ale i nastavení zvýšených podlah, na kterých pracovníci jatek stojí. Jinde opět nevyrovnaná velikost a kvalita prasat způsobuje problémy při paření. Obtížně se dimenzuje doba a teplota paření u prasat rozdílných rozměrů a rozdílného povrchu těla. Zatímco velká prasata s tmavou srstí se nedopaří, menší bílá prasata se naopak přepaří na lince dimenzované na opačný typ.

Ekonomicky nejzávažnější onemocnění gastrointestinálního traktu výkrmových prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Onemocnění gastrointestinálního traktu společně s onemocněním respiračního aparátu dnes tvoří nejčastější onemocnění prasat, která se významnou měrou podílí na snížení rentability chovu prasat. Mezi ekonomicky nejzávažnější onemocnění gastrointestinálního aparátu prasat ve výkrmu patří dyzentérie prasat a u nás nově diagnostikované onemocnění enteropatie prasat.

Co lze očekávat na přelomu tisíciletí v technologiích chovu prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Přetlak nabídky vepřového masa u nás, v Evropě a v ostatním světě, a s tím spojené potíže producentů a dalších článků vertikály této komodity, zavdávají oprávněné otázky - co bude dále, co lze očekávat ? Při rozumné korekci výroby, ke které nepochybně dojde, dostanou dále "zelenou" zřejmě ti schopní, silní producenti, kteří svoji produkci odehrávají v příznivé ekonomice, na moderních principech. Nové technologie hrají a budou hrát významnou roli ve výrobních nákladech, v prosperitě chovu. S jejich pomocí lze využívat skutečného potenciálu plemen zvířat, využít optimální užitkovosti, udržet jejich dobrý zdravotní stav, uspořit náklady na krmiva a energii, ale také vyhovět přirozeným potřebám zvířat (welfare), omezit vliv chovu na životní prostředí, výrazně snížit potřebu pracovní síly.

Výživářské zásady pro efektivní výkrm prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Cílem našeho textu je připomenou některé problémy se kterými se setkáváme při výkrmu masných typů prasata a nebo při poradenské činnosti v oblasti výkrmu masných typů prasat. V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí (používá je asi 96-98% všech chovatelů prasat). Pro výrobu směsí platí doporučená potřeba živin (ŠIMEČEK, ZEMAN a HEGER, 1993, 1995) a samostatná příloha k vyhlášce MZ ČR č. xxx/xxx "O výrobě a složení krmných směsí". Úmyslně neuvádíme číslo ani rok vydání vyhlášky, protože ta se každým rokem mění a právě v nejbližším období bude vydána nová vyhláška platná pro rok 1999.

Genetické markery pro masnou užitkovost prasat

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Při zamyšlení nad tématem konference "Současné požadavky na úroveň produkčních znaků ve výkrmu prasat", se u většiny z nás vytvoří otázka:"Požadavky můžeme znát, ale jak je dosáhnout, jak je naplnit"? Pomocnou ruku podávají i různé vědní discipliny a na základě nových výzkumných a vývojových poznatků chovatelé upozorňují na jednotlivé schody, které jako součást dlouhého schodiště vedou k dosažení požadované produkce u jatečných prasat. V posledních letech se na mnoha dosud neoznačených schodech objevuje nápis "Genetika". Cílem tohoto příspěvku je upozornění a informace o některých "genetických schodech".

Aktuální otázky v chovu prasat a koncepce agrární politiky v ČR

10. 3. 1999 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Počty prasat se v závěru minulého roku snížily pod 4 miliony kusů. Také stavy prasnic nadále klesaly až na 298 tis. ks, tj. byly cca o 15 tis. ks nižší než ke stejnému období roku 1997. Důvodem zřejmě nejsou jen horší ekonomické vyhlídky chovu prasat, ale i stále se lepšící ukazatele reprodukce prasat (zvýšení počtu odchovaných selat na prasnici za rok 1998 na 17,6 ks).

Schodek agroobchodu prudce vzrostl

10. 3. 1999 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo 10.3.1999 Schodek agroobchodu prudce vzrostl Schodek agrárního obchodu CR se letos v lednu mezirocne zvýšil o 824 miliónu korun, a to z 1,28 miliardy na 2,10 miliardy korun. To predstavuje mezirocní nárust schodku o více než 64 %. Vyplývá to z údaju zverejnených Ministerstvem zemedelství. Celkový agrární vývoz za leden cinil asi 2,26 mld. Kc, zatímco dovoz byl 4,36 mld. Kc.

Odkazy

Přidat odkaz
 • EVYNA - Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
  EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH ŽEN NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 2015 -Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené
 • eLovci.cz
  Portál eLovci.cz je zaměřen na individuální inzerci a prezentaci firem v oblasti myslivosti z České republiky a Slovenska.
 • Turistika
  Internetové centrum cestovního ruchu. Jeden z nejrozsáhlejších internetových projektů zaměřených na problematiku turistiky, cestování a aktivního trávení volného času přináší svým návštěvníkům informace a zajímavosti již déle než 5 let Rozsáhlá inovace, kterou server prochází, je zaměřená na lepší propojení databází, snazší orientaci v systému a na podporu nových služeb, které budou postupně zaváděny. Na následujících stránkách jsou podrobně popsány jednotlivé sekce se všemi možnostmi a funkcemi, které projekt Turistika.cz nabízí.
 • Rybareni.com
  Portál věnovaný převážně sportovnímu rybaření - Denně aktualizované informace nejen" pro rybáře.
 • Architektura zahrady
  Firma nabízející zpracování návrhu zahrady u Vašeho rodinného domu a následné zajištění realizace těchto úprav. Na stránkách dále naleznete články s danou problematikou.
 • Zivotnistyl.cz
  Internetový portál o bydlení, zahradě, stavbě, hobby a životním stylu. Denně nové články, tipy, zajímavosti.
 • Kozí farma v Zásadě u Kadaně
  Od roku 1999 držíme prestižní certifikát „Ekologicky hospodařící zemědělec“ a námi produkované kozí mléko obdrželo opakovaně certifikát „Produkt ekologického zemědělství / Bioprodukt“.
 • Česká vědecká společnost pro mykologii
  Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info